TOGS 2.0: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

10 juni 2020
Artikel

Update 10 juni 2020

De huidige TOGS regeling, waarbij je als ondernemer aanspraak kunt maken op een tegemoetkoming in de vaste lasten van € 4.000 wordt vervangen door een nieuwe regeling: de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). De TVL blijft een tegemoetkoming in de vaste lasten, maar is veel meer dan de TOGS toegespitst op het individuele niveau van de ondernemer.

De maximale tegemoetkoming TVL bedraagt € 50.000 voor vier maanden, namelijk vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020. De ondernemers die bij de TOGS kwalificeerden als een getroffen onderneming op basis van de SBI-codes, komen ook in aanmerking voor de TVL.

Geen vast bedrag

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van drie aspecten, namelijk:

 • de omvang van je onderneming;
 • de hoogte van de vaste lasten; en
 • de mate van omzetderving

De TVL is bedoeld voor bedrijven met minder dan 250 medewerkers (specifiek voor het brede MKB). De toegang tot deze regeling begint daarbij pas bij een omzetverlies van minimaal 30%.

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat een onderneming daarmee betaalt. De exacte berekening wordt nog nader bekend gemaakt. Wel bekend is dat voor de vaste lasten een gemiddeld percentage per sector wordt berekend. De omzetdaling moet daarentegen op het niveau van jouw eigen onderneming worden bepaald.

Net zoals het geval is bij de huidige TOGS, wordt ook deze tegemoetkoming vrijgesteld van belastingheffing.

Voorwaarden

De uitwerking van de regeling is nog niet gepubliceerd, waardoor de exacte voorwaarden nog niet bekend zijn. Om in aanmerking te komen voor de TVL gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

Het is mogelijk dat deze voorwaarden worden aangepast en aangevuld, zodra de tekst van de regeling bekend is.

Samenloop TVL en TOGS

Als je gebruik hebt gemaakt van de TOGS voor de periode 15 maart tot en met 15 juni 2020, kun je nog steeds gebruik maken van de TVL voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. De TVL komt bovenop de bijdrage van de TOGS.

De huidige TOGS kan nog tot en met 26 juni worden aangevraagd.

Samenloop TVL en NOW

Je kunt naast de TVL ook gebruik maken van de NOW. De TVL is namelijk een aanvulling op de NOW, maar beide regelingen hebben wel invloed op elkaar.

De TVL beïnvloedt de hoogte van de NOW. De tegemoetkoming TVL wordt bij de NOW regeling namelijk meegerekend als omzet, waardoor de NOW subsidie lager uitvalt.

Aan de andere kant heeft de NOW mogelijk invloed op de TVL. Hierbij maken wij de vergelijking met de TOGS. Een van de voorwaarden voor de TOGS is dat je als werkgever het huidige en afgelopen 2 kalenderjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun hebt ontvangen. Is dat het geval – bijvoorbeeld door NOW – dan heb je geen recht op TOGS. Het is mogelijk dat dezelfde voorwaarde voor de TVL wordt opgenomen. Om dit met zekerheid te kunnen zeggen, wachten wij eerst de regeling voor de TVL af.

Aanvragen TVL

De TVL kan worden aangevraagd bij de RVO. Op dit moment is de RVO druk bezig met de voorbereidingen voor de aanvragen. De details van de berekening moeten nog bekend worden gemaakt. Naar verwachting kan de TVL vanaf eind juni worden aangevraagd.

Via onze CROP corona desk houden we je op de hoogte van nieuwe informatie over de TVL.

Neem contact op

Resi Verstegen
Tax Manager