Artikel

TOGS 2.0: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

20 mei 2020

De huidige TOGS regeling, waarbij je als ondernemer aanspraak kunt maken op een tegemoetkoming in de vaste lasten van € 4.000 wordt vervangen door een nieuwe regeling: de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). De TVL blijft een tegemoetkoming in de vaste lasten, maar is veel meer dan de TOGS toegespitst op het individuele niveau van de ondernemer.

De maximale tegemoetkoming TVL bedraagt € 20.000 voor drie maanden. De ondernemers die bij de TOGS kwalificeerden als een getroffen onderneming op basis van de SBI-codes, komen ook in aanmerking voor de TVL.

Geen vast bedrag

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van drie aspecten, namelijk:

  • de omvang van je onderneming;
  • de hoogte van de vaste lasten; en
  • de mate van omzetderving.

De TVL is bedoeld voor bedrijven met minder dan 250 medewerkers (specifiek voor het brede MKB). De toegang tot deze regeling begint daarbij pas bij een omzetverlies van minimaal 30%.

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat een onderneming daarmee betaalt. De exacte berekening wordt nog nader bekend gemaakt. Wel bekend is dat voor de vaste lasten een gemiddeld percentage per sector wordt berekend. De omzetdaling moet daarentegen op het niveau van jouw eigen onderneming worden bepaald.

Net zoals het geval is bij de huidige TOGS, wordt ook deze tegemoetkoming vrijgesteld van belastingheffing.

Aanvragen TVL

De TVL kan worden aangevraagd bij de RVO. Op dit moment is de RVO druk bezig met de voorbereidingen voor de aanvragen. De details van de berekening moeten nog bekend worden gemaakt. Naar verwachting kan de TVL vanaf medio juni worden aangevraagd.

De huidige TOGS kan nog tot en met 26 juni worden aangevraagd.

Via onze CROP coronadesk houden we je op de hoogte van nieuwe informatie over de TVL.

Contactpersoon

Resi Verstegen
Junior tax consultant
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl