Whitepaper

TVL verlenging

31 augustus 2020

De Tegemoetkoming vaste lasten MKB, de TVL wordt opnieuw verlengd. Met drie keer drie maanden tot 1 juli 2021, waarbij het maximale subsidiebedrag per subsidieperiode van drie maanden wordt verhoogd van € 50.000 naar € 90.000.

In deze whitepaper vind je alles over de aangekondigde verlenging van de TVL en de wijzigingen die worden doorgevoerd.

Download

Contactpersoon

Robert Honing
Tax Manager
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl