Artikel

TOZO met vier maanden verlengd

10 juni 2020

Op 28 mei jl. is bekend gemaakt dat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) eenmalig wordt verlengd met vier maanden. Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt door de verlenging vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020.

Inkomensondersteuning

Om inkomensondersteuning te krijgen, moet je als zelfstandig ondernemer verklaren dat je verwacht dat jouw inkomen als gevolg van de coronacrisis de komende vier maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Jouw inkomen wordt dan aangevuld tot het sociaal minimum. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van € 1.500 netto en voor alleenstaanden tot € 1.050 netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Voorwaarden

De voorwaarden blijven nagenoeg hetzelfde als de oorspronkelijke TOZO. Het enige verschil is dat bij de verlenging de partnerinkomenstoets wordt gehanteerd. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum maken daardoor geen aanspraak meer op de tegemoetkoming in het levensonderhoud. Om de uitvoering zo snel en eenvoudig mogelijk te houden bij de gemeenten, moet de zelfstandige ondernemer en diens partner bij de aanvraag voor de verlengde TOZO verklaren dat er sprake is van een situatie waarin het huishoudinkomen onder het sociaal minimum terecht is gekomen als gevolg van de coronacrisis.

Net als de oorspronkelijke TOZO kent de aangekondigde verlenging van de TOZO versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

  • Er geldt geen vermogenstoets;
  • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming;
  • De kostendelersnorm wordt niet toegepast.

Om te kijken of je mogelijk recht hebt op de TOZO, kun je gebruik maken van deze tool van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aanvraag en toekenning

De verlenging van de TOZO van vier maanden zorgt ervoor dat de uitkeringstermijn loopt tot en met 30 september. Bij de aanvraag voor de verlenging van de TOZO kun je een uitkering voor het levensonderhoud krijgen over de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

Als je al een uitkering hebt over de maanden april, mei en juni door de oorspronkelijke TOZO, dan kun je alleen verlenging aanvragen voor de maanden juli, augustus en september. Krijg je op basis van de oorspronkelijke TOZO een uitkering over de maanden mei, juni en juli, dan kun je alleen een verlenging aanvragen voor de maanden augustus en september.

De verlengde TOZO kun je vanaf 1 juni tot met 30 september aanvragen bij jouw woongemeente. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. Je kunt de verlengde TOZO met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. Voor verlengde aanvragen kunnen gemeenten een verkort aanvraagformulier gebruiken. Houd voor meer informatie over het aanvraagproces de website van jouw gemeente in de gaten.

Lening voor bedrijfskapitaal

Door de verlenging van de TOZO blijft het ook mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen door zelfstandig ondernemers. Het maximale bedrag dat je kunt lenen is € 10.157. De rente over deze lening is 2% en de maximale looptijd is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft niet te worden afgelost op deze lening.

Mocht je al een lening hebben aangevraagd, heb je de mogelijkheid om bij jouw gemeente een tweede lening aan te vragen tot het maximumbedrag. De beide leningen mogen in totaal niet meer bedragen dan € 10.157.

Bij de aanvraag voor een lening voor bedrijfskapitaal is een voorwaarde toegevoegd ten opzichte van de oorspronkelijke TOZO. Zelfstandige ondernemers moeten verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert. Als dit niet verklaard kan worden, bestaat het risico dat de lening niet terug kan worden betaald, waardoor de ondernemer verder in de schulden komt. In dit geval mag de gemeente geen lening verstrekken.

De lening voor bedrijfskapitaal kan worden aangevraagd bij jouw woongemeente.

Contactpersoon

Resi Verstegen
Tax Consultant
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl