Artikel

Top 9 Wijzigingen Belastingplan Prinsjesdag 2021

15 september 2020

Op 15 september 2020 (Prinsjesdag) heeft het kabinet het Belastingplan voor 2021 gepresenteerd. Via het omvangrijke steun- en herstelpakket gerelateerd aan de coronacrisis probeert het kabinet zo veel mogelijk te voorkomen dat mensen hun inkomen en baan verliezen. Op basis van het Belastingplan 2021 is er goed nieuws te melden voor met name het MKB. Hieronder hebben we onze top 9 weergegeven van de aangekondigde wijzigingen uit het Belastingplan 2021. Komende week verschijnen ook onze blogs, adviezen en korte filmpjes over de Prinsjesdagmaatregelen. Wil je hiervan op de hoogte blijven, houd dan onze website in de gaten of volg ons op LinkedIn en Twitter.

1. Startersvrijstelling overdrachtsbelasting en hogere overdrachtsbelasting voor speculanten

Om starters op de woningmarkt te helpen, is voor overdrachtsbelastingdoeleinden een zogenoemde startersvrijstelling voorgesteld per 1 januari 2021. De startersvrijstelling geldt voor iedereen vanaf 18 jaar tot en met 34 jaar, die de woning als eigen woning gaat gebruiken én die deze vrijstelling nog niet heeft gebruikt. Koop je een woning als eigen woning en behoor je niet tot deze groep, dan blijft het tarief 2%.

LET OP!
voor alle anderen (e.g. vastgoedspeculanten/beleggers) gaat het overdrachtsbelasting tarief omhoog van 2% naar 8% (voor woningen).

2. Aanpassing tarief vennootschapsbelasting en innovatiebox

De aangekondigde verlaging van het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting van 25% naar 21,7% gaat niet door en blijft 25%. De verlaging van het lage tarief van 16,5% (in 2020) naar 15% gaat wel door (in 2021). Het lage tarief gaat in 2021 gelden voor winsten tot € 245.000 en vanaf 2022 voor winsten tot € 395.000.

Het tarief voor de innovatiebox gaat per 1 januari 2021 van 7% naar 9%.

3. Fiscale coronareserve

Het verwachte verlies uit 2020 mag al in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 ten laste van de winst gebracht worden door het vormen van een coronareserve. Mits dit niet leidt tot een verlies in 2019 en het verlies van 2020 verband houdt met de coronacrisis.

4. Aanpassing verliesverrekening

Aangekondigd is dat verliezen vanaf 2022 onbeperkt verrekenbaar zijn. Echter zijn verliezen vanaf dat moment slechts voor de eerste € 1.000.000 volledig verrekenbaar, daarboven zijn de verliezen tot maximaal 50% van de belaste winst verrekenbaar. Het is nog onduidelijk of het resterende percentage van 50% onbeperkt te verrekenen blijft (zoals in andere Europese landen).

5. Aanpak informeel kapitaalstructuren

Aangekondigd is dat het kabinet in 2021 komt met een maatregel waardoor het niet meer mogelijk is om in Nederland een marktconforme betaling af te trekken, als deze in het ‘te ontvangen land’ niet of voor een lager bedrag in de heffing wordt betrokken.

6. Aanpassing liquidatieverliesregeling

De liquidatieverliesregeling wordt als hoofdregel per 2021 voor maximaal € 5.000.000 in aanmerking genomen. Dit is niet het geval indien de te liquideren deelneming (1) in de EU, EER, of een staat waarmee de EU een specifieke associatieovereenkomst heeft gesloten, is gevestigd en (2) er een belang van meer dan 50% in de deelneming wordt gehouden. Daarnaast moet de vereffening binnen 3 jaar na (besluit tot) staking worden voltooid.

7. Beperking van de renteaftrek en de invoering van een vermogensaftrek

Er wordt een onderzoek ingesteld om de renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting aan te scherpen om de fiscale behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen evenwichtiger te maken. Dit betekent concreet een verdere beperking van de renteaftrek en de mogelijke invoering van een vermogensaftrek.

8. Verruiming en beperking vrije ruimte werkkostenregeling  

De vrije ruimte in de werkkostenregeling bedraagt in 2020 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom (op basis van een eerdere goedkeuring). In het Belastingplan 2021 wordt deze goedkeuring wettelijk vastgelegd. Per saldo hebben werkgevers over het jaar 2020 daarom € 5.200 meer vrije ruimte. Daarnaast wordt voorgesteld om het percentage van 1,2% die geldt voor het restant van de fiscale loonsom vanaf € 400.000 per 1 januari 2021 te verlagen naar 1,18%.

9. Wijzigingen box 3

Box 3 wordt op verschillende punten aangepast. Het heffingvrije vermogen per persoon wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd van € 30.846 naar € 50.000. Voor fiscaal partners wordt het heffingvrije vermogen verhoogd van € 61.692 naar € 100.000. Daarnaast stijgt het belastingtarief per 1 januari 2021 van 30% naar 31%. Ten slotte worden de schijfgrenzen in 2021 als volgt gewijzigd:

0,03% 5,69% belastingdruk
grondslag vanaf grondslag tot rendementsklasse I rendementsklasse II
€ 0 € 50.000 67% 33% 0,59%
€ 50.000 € 950.000 21% 79% 1,40%
€ 950.000 0% 100% 1,76%

 

Bovenstaande is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op basis van de op dit moment beschikbare informatie. Deze informatie is onderhevig aan wijzigingen. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Contactpersoon

Guido van Aarle
Guido van Aarle
Partner Tax
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl