Tax Technology werkt in je voordeel

3 november 2020
Blog

Veel van de werkzaamheden voor bijvoorbeeld de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting zijn repeterend en daardoor, eerlijk gezegd, best saai. Het mogelijke gevolg is dat medewerkers verveeld raken in hun werk of fouten gaan maken. Vandaar dat we bij CROP veel investeren in het automatiseren van repetitieve handelingen. We noemen dat Robotic Process Automation, meestal afgekort met RPA. Het resultaat van RPA is dat mijn collega’s en ik ons kunnen richten op werk dat wel uitdagend is en waar we voldoening uit halen. Voor onze cliënten betekent het meer waarde voor hetzelfde geld.

Tax Technology

Ook de Belastingdienst maakt meer en meer gebruik van geautomatiseerde data-analyse. Op die manier beoordelen ze hoe goed bedrijven zich aan de fiscale regelgeving houden, oftewel hoe compliant ze zijn, welke aangiften mogelijk niet juist zijn en kunnen ze bijvoorbeeld btw-fraude herkennen. Dit alles met het doel om te bepalen of er in termen van de Belastingdienst een ‘aanvaardbare aangifte wordt ingediend’. Voor bedrijven is deze ‘Tax Technology’ net zo interessant om fiscale processen te toetsen en eventueel te verbeteren.

Tax Control Framework

Bijna elke organisatie heeft wel herhalende, vastomlijnde processen die nog handmatig door medewerkers worden uitgevoerd. Als je beschikt over gestructureerde data, bijvoorbeeld in een auditfile, kan je daar door de juiste analyses erop los te laten, veel waardevolle informatie uit halen. Bij CROP combineren wij de beschikbare gestructureerde data uit de auditfiles van cliënten met onze fiscale kennis. Hiervoor maken we gebruik van een Tax Control Framework om cliënten te helpen fiscale kansen en risico’s te identificeren. Door risico’s uit te sluiten en kansen te benutten zijn cliënten meer ‘in control’ en kunnen discussies met de Belastingdienst worden voorkomen. Voor ons wordt het werk uitdagender en onze cliënten krijgen waardevol advies.

Een praktijkvoorbeeld: btw

De btw-aangifte is een mooi voorbeeld van een transactie gedreven belasting die bij uitstek geschikt is voor data-analyse. Door met behulp van het Tax Control Framework de juiste data uit een auditfile te matchen, kunnen we risico’s opsporen en kansen benutten nog vóór de aangifte btw naar de Belastingdienst wordt opgestuurd. Zo kunnen we binnen CROP transacties verifiëren, binnenlandse- en buitenlandse transacties controleren of ze correct zijn vanuit het btw-perspectief, toetsen of de juiste btw-codes in het systeem staan en of de factuurvereisten kloppen.

Nog een voorbeeld: werkkostenregeling

Ook de werkkostenregeling leent zich uitstekend voor data-analyses. Door de data uit het systeem van je organisatie in het Tax Control Framework te laden, kan de tool inzichtelijk maken hoeveel budget binnen de werkkostenregeling nog beschikbaar is. Daarnaast krijg je een overzicht van mogelijk foutieve boekingen en daardoor ook inzicht of de kennis op het gebied van de werkkostenregeling intern nog op niveau is. Door deze technologie te gebruiken in plaats van oude -vaak foutgevoelige- handmatige methodes, zorgen we ervoor dat er minder fouten worden gemaakt of ontdekken we op tijd of er fouten zijn gemaakt. Zo beschikken onze cliënten altijd over betrouwbare cijfers als basis om beslissingen te nemen.

Bewezen resultaat

Met het Tax Control Framework maken we als CROP het verschil voor onze cliënten. We hebben intussen ruime ervaring met het inrichten en uitvoeren van data-analyses en geautomatiseerde controles. Tal van bedrijven, waaronder internationale, beursgenoteerde multinationals, maken gebruik van de kennis en expertise die wij hierin hebben opgebouwd. Wil je meer weten over de mogelijkheden die CROP jouw onderneming kan bieden of wil je zelf meewerken in het CROP Tax Technology Team? Dat kan! Neem dan contact met ons op.

Contactpersonen

Heleen Goeting
Tax Manager