Artikel

Slapende dienstverbanden?

17 februari 2020

Let op! Voor 1 oktober a.s. moet de compensatie van de transitievergoeding aangevraagd worden!

Verplichting beëindiging slapende dienstverbanden

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 bepaald (ECLI:HR:2019:1734) dat je als werkgever bij slapende dienstverbanden gehouden bent om in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. De werknemer moet hierbij een vergoeding aangeboden krijgen die tenminste gelijk is aan de transitievergoeding die verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte (of na de periode van een eventuele loonsanctie). Er hoeft dus geen vergoeding te worden betaald over de periode waarin het dienstverband slapende is gehouden.

Compensatieregeling

Vanaf 1 april 2020 kun je als werkgever een compensatie aanvragen bij het UWV als je het dienstverband met een langdurig zieke werknemer beëindigt. Dit kan ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd voor dienstverbanden die zijn beëindigd na 1 juli 2015 en voor 1 april 2020. De minister SZW heeft recent aangegeven dat de betreffende compensatieregeling ook geldt voor vergoedingen die worden betaald bij arbeidsovereenkomsten die met  wederzijds goedvinden worden beëindigd wegens en na twee jaar ziekte. Voor deze situaties kan de compensatie tot eind september 2020 worden aangevraagd.

Beëindigen slapende dienstverbanden

Heb je nog slapende dienstverbanden met werknemers? Wacht dan niet te lang met het beëindigen van hiervan! Je kunt immers maar tot eind september 2020 een beroep doen op de compensatieregeling voor oude gevallen (de beëindigingsdatum na 1 juli 2015 en voor 1 april 2020). Beëindig je een dergelijk dienstverband na 1 oktober 2020, dan maak je voor deze gevallen geen aanspraak meer op een compensatie.

LET OP!
Als de beëindigingsovereenkomst wordt aangegaan na 1 januari 2020, wordt de compensatie van het UWV berekend op basis van de nieuwe transitievergoeding (1/3 per gewerkt jaar).

Of je in aanmerking komt voor de compensatieregeling en voor welk bedrag is afhankelijk van het geval.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren je graag over de mogelijkheden.

 

 

+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl