Samenwerkingen of fusies in de nieuwe realiteit

16 juni 2020
Blog

Met creativiteit en hulp van een fusie- en overnamespecialist uit de crisis komen

Veel ondernemers hebben afgelopen maanden de kwetsbaarheid van hun onderneming ervaren en zijn op zoek naar mogelijkheden en kansen in de nieuwe economische realiteit. Op een gegeven moment zijn de scenario’s van kosten snijden, werkkapitaal reductie of een bedrijfsonderdeel verkopen wel uitgewerkt, en zal de vraag komen: wat nu? Zeker met een huisbankier of erger nog, de afdeling bijzonder beheer van de bank, die u kritische vragen blijft stellen hoe u in de toekomst aan uw aflossings- en renteverplichtingen kunt blijven voldoen. Samenwerkingen of fusies kunnen hier uitkomst bij bieden.

Wat wij ondernemers adviseren is de mogelijkheden en kansen ook te zoeken buiten hun eigen onderneming. Bijvoorbeeld in samenwerking met een collega ondernemer waarmee een win-win relatie te realiseren is. Qua voordelen kan gedacht worden aan:

  1. Omzetverhoging doordat zij elkaars klanten kunnen gaan bedienen;
  2. Omzetverhoging doordat zij elkaars netwerk, geografische spreiding, merken, licenties, kennis, etc. kunnen gebruiken;
  3. Sneller nieuwe producten in de markt kunnen zetten door meer salescapaciteit en kapitaal;
  4. Besparing op dubbele functies;
  5. Besparing in huisvestingskosten door verplaatsing naar 1 locatie.

De huidige situatie markt biedt ruimte voor samenwerkingen of fusies.

Voorbeeld: twee handelsbedrijven

Concreet voorbeeld is een opdracht waar wij nu aan werken. Dit betreft een casus van twee handelsbedrijven die allebei hard geraakt zijn door de pandemie en forse verliezen lijden.

We hebben beide ondernemers met elkaar in contact gebracht. Zij hebben gesprekken met elkaar gevoerd en zijn tot de conclusie gekomen dat hun ondernemingen qua producten, afzetmarkten, kennis en organisatie complementair aan elkaar zijn. Gezamenlijk kunnen zij hun strategische plannen veel beter realiseren. Zij beseffen: alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. Daarom hebben zij besloten een fusie te onderzoeken. Bijkomend voordeel is dat het huurcontract van één van de ondernemingen binnenkort afloopt. Mede door huisvesting op één locatie is jaarlijks een totale kostenbesparing van 20% tot 30% van de gezamenlijke kosten te realiseren. Hiermee zal de breakeven omzet lager uitvallen en zullen de financiële risico’s aanzienlijk afnemen.

De vraag die is gesteld was hoe dit financieel, juridisch, fiscaal, organisatorisch en financieringstechnisch in het vat te gieten is. Hierbij rekening houdend met het feit dat de ondernemers deze fusie moeten realiseren zonder additionele financiering van de bank. Ook wensen de ondernemers geen gebruik te maken van kapitaal van investeringsmaatschappijen.

Met de nodige creativiteit en onderzoek is uiteindelijk de keuze gemaakt voor een fusie van beide ondernemingen middels een gezamenlijke koopholding (Newco).

      De oude structuur is als volgt:                    De nieuwe structuur wordt als volgt:

structuur newco

structuur Newco

De aandeelhouders verkopen hun aandelen in hun onderneming aan Newco tegen verkrijging van een aandelenbelang in Newco. Daarvoor worden de aandelen van Onderneming A en Onderneming B gewaardeerd ter bepaling van de aandelenverhouding in Newco.

Daarnaast wordt er een nieuwe bancaire financiering geregeld voor de fusiecombinatie, waarbij de financiering van de fusiecombinatie niet groter is dan de som van beide ondernemingsfinancieringen.

Wij staan open voor business en gaan graag met ondernemers in gesprek om de kansen en mogelijkheden, van bijvoorbeeld samenwerkingen of fusies in de huidige crisis te benutten.

Neem contact op

Kees van Rossum
Partner Corporate Finance