Help, mijn werknemer heeft pensioenstress!

17 juni 2020
Artikel

Voor de meeste werknemers geldt, dat met pensioen gaan een moment is waar ze naar uitkijken. Bij het naderen van de pensioendatum worden vaak allerlei plannen gemaakt hoe zij in die nieuwe levensfase hun tijd gaan besteden. Met pensioen gaan kan bij jouw werknemer echter ook leiden tot stress: pensioenstress.

Pensioenstress

Met pensioen gaan betekent voor je werknemers dat zij allerlei keuzes moeten maken over hoe het opgebouwde pensioen zo optimaal mogelijk kan worden ingezet. Er zijn tegenwoordig zoveel mogelijkheden dat je als werknemer al gauw door de bomen het bos niet meer ziet. Denk bijvoorbeeld aan de volgende vragen die op werknemers afkomen:

  • Moet hij/zij op pensioendatum eerst kiezen voor een hoge pensioenuitkering en daarna een lagere, of juist andersom of juist voor een levenslange gelijkblijvende uitkering;
  • Is het voor hem/haar het beste om het pensioen direct volledig in te laten gaan of kan het pensioen beter nog voor een deel worden uitgesteld ;
  • Kan hij/zij het beste kiezen voor een vast pensioen, een variabel pensioen of juist voor een combinatie;

De antwoorden op deze vragen zijn mede afhankelijk van de privéomstandigheden van de werknemer. Als hij/zij bijvoorbeeld geen hypotheeklasten meer heeft en/of eigen vermogen heeft opgebouwd dan zien de pensioenwensen er waarschijnlijk anders uit dan  in de situatie dat er nog wel hypotheeklasten zijn of er geen of weinig eigen vermogen is opgebouwd.

Waar doet jouw werknemer goed aan? Met pensioen gaan, kan daardoor bij de werknemer al gauw leiden tot keuzestress oftewel pensioenstress.

Pensioen en Corona

Als gevolg van de Coronacrisis hebben de financiële markten harde klappen gehad. De koersen zijn fors gedaald. Daarbij komt dat de marktrente momenteel heel laag is. Voor de werknemer met een beschikbare premieregeling die binnenkort met pensioen gaat, kunnen de gevolgen hiervan desastreus zijn voor de hoogte van de jaarlijkse pensioenuitkering. Een deel van het pensioenvermogen, dat uit zakelijke waarden bestaat, zoals aandelen, is ‘verdampt’ en er is geen tijd meer om het herstel van de financiële markten af te wachten. Een oplossing kan zijn dat hij/zij bij de pensionering kiest voor een variabel pensioen. Bij een variabel pensioen beweegt de hoogte van de pensioenuitkering mee met de ontwikkelingen op de financiële markten. De uitkering van een variabel pensioen is op het moment van pensionering altijd hoger dan een vaste pensioenuitkering. Dat kan wel tot 30% hoger zijn. Bij een stijging van de markt zal de pensioenuitkering mee stijgen. Maar let op, bij een daling van de markt daalt de uitkering mee en kan daardoor zelfs lager worden dan de oorspronkelijke vaste uitkering.

Wat kun je doen voor jouw werknemers?

Je kunt er voor zorgen dat werknemers die binnenkort met pensioen gaan extra informatie en uitleg ontvangen over de pensioenmogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld een pensioenspreekuur voor hen organiseren. Onze ervaring is dat werknemers dit erg op prijs stellen. CROP helpt jou hier graag bij.

Meer weten?

Wil je meer weten, of heb je vragen? Neem contact op met één van de pensioenadviseurs bij CROP.

Neem contact op

Herman Smit
Senior Advisor Pensions and Income

Relevante diensten