Artikel

Online aanvragen uitstel betaling

3 april 2020

Op 17 maart jl. heeft het kabinet aangekondigd dat ondernemers bijzonder uitstel van betaling kunnen krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting als zij als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen. Op basis van deze goedkeuring kan drie maanden uitstel van betaling gekregen worden, zonder dat aanvullende documentatie overlegd hoeft te worden.

Dit verzoek moest echter wel schriftelijk worden ingediend. Daarnaast nam de Belastingdienst ook het standpunt in dat het verzoek pas ingediend kon worden, nadat de aanslag was opgelegd. Dit betekent in de praktijk, dat eerst een melding betalingsonmacht gedaan moet worden, waarna maandelijks een schriftelijk verzoek tot uitstel van betaling ingediend moet worden.

Digitaal uitstel aanvragen

Nu is het ook mogelijk om digitaal uitstel aan te vragen. Naast dat het verzoek tot uitstel niet meer schriftelijk hoeft, wordt ook direct uitstel verleend voor volgende aanslagen. Hierdoor hoeft nog maar een keer uitstel gevraagd te worden. Dit geeft een grote vereenvoudiging in het proces.

Wel neemt de Belastingdienst het standpunt in dat het verzoek tot uitstel pas digitaal kan worden ingediend als er tenminste één aanslag is opgelegd. Voor de meeste ondernemers betekent dit dat zij nog even moeten wachten met het digitaal aanvragen van uitstel.

Belastingsoorten waarvoor uitstel gevraagd kan worden

Het wordt ook mogelijk om voor meer belastingsoorten uitstel aan te vragen. Naast de vier bovengenoemde belastingen kan binnenkort ook uitstel worden aangevraagd voor:

  • Kansspelbelasting;
  • Accijns;
  • De verbruiksbelasting alcoholvrije dranken;
  • Assurantiebelasting;
  • Verhuurdersheffing
  • Energiebelasting en andere milieubelastingen; en
  • Vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Er is expliciet aangegeven dat het niet mogelijk is om uitstel aan te vragen voor de dividendbelasting, gezien de aard van de belasting.

Termijn

Nadat het verzoek is ingediend, wordt direct uitstel verleend en wordt een schriftelijke ontvangstbevestiging verstuurd. Als de driemaands periode onvoldoende is, moet een schriftelijk verzoek worden ingediend voor het verkrijgen van uitstel.

Uit de communicatie van de Belastingdienst volgt niet duidelijk vanaf wanneer de drie maanden gaan tellen. Dit zou kunnen zijn op het moment van indienen van het verzoek, de uiterste betaaldatum van de belastingaanslag of een andere datum.

Langer dan drie maanden uitstel

Als de openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 bedraagt is er ook voor het verkrijgen van langer dan drie maanden uitstel geen verklaring van een derde deskundige nodig. Wel moet de belastingplichtige dan gegevens opsturen waaruit blijkt dat de betalingsproblemen zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Hoe deze stukken er precies uit moeten gaan zien is nog niet duidelijk.

Als de belastingschuld meer dan € 20.000 bedraagt, is voor het verkrijgen van uitstel langer dan drie maanden vereist dat een derde deskundige verklaart dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan. Welke gegevens er naar de belastingdienst gestuurd moeten worden en hoe de verklaring er precies uit moet komen te zien, is nog niet duidelijk.

G-rekening

De ondernemers voor wie een gedeelte van de omzet op een g-rekening wordt gestort, leken nog geen voordeel te hebben van het krijgen van uitstel van betaling. De middelen op de g-rekening kunnen immers enkel gebruikt worden om de Belastingdienst te betalen. De Belastingdienst gaat de gelden op de g-rekening thans vrijgeven voor zover er uitstel van betaling is verleend.

Hiervoor moet eerst uitstel van betaling worden aangevraagd, waarna een door de Belastingdienst beschikbaar gesteld formulier ingevuld en opgestuurd kan worden.

Betalingsonmacht

Helaas is er tot op heden nog geen mogelijkheid om de melding betalingsonmacht online te doen. Dit betekent dat deze nog steeds schriftelijk moet worden gedaan binnen 14 dagen nadat de betalingstermijn is verstreken. Deze melding moet eenmalig gedaan worden door belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting, die de loonheffingen en/of omzetbelasting niet tijdig kunnen betalen.

Fiscale eenheid omzetbelasting

Het formulier lijkt niet geschikt voor de fiscale eenheid omzetbelasting, aangezien enkel het BSN of RSIN ingevuld kan worden en een fiscale eenheid voor de omzetbelasting deze nummers niet heeft. Hetgeen zou betekenen dat zij nog schriftelijk uitstel moeten aanvragen.

Al ingediende verzoeken

Alle verzoeken die na 12 maart 2020 zijn ingediend worden op basis van de bovenstaande regels behandeld. Hierbij is het nog niet duidelijk hoe wordt omgegaan met verzoeken waarbij op het moment dat het verzoek werd ingediend, er nog geen aanslag was opgelegd.

Advies van CROP

Doordat het uitstel, volgens de Belastingdienst, pas aangevraagd kan worden als er een aanslag is opgelegd en de mogelijkheid dat de driemaands periode van uitstel ingaat op het moment van indienen, is ons advies om nog te wachten met het digitaal indienen van het verzoek tot uitstel van betaling.

Dit is anders als er al een aanslag is opgelegd waarvan de betalingstermijn (bijna) is verlopen. Dan is het advies om al wel (digitaal) uitstel van betaling te vragen. Ook blijft het advies om daar waar nodig, binnen 14 dagen na het missen de betalingsdeadline schriftelijk betalingsonmacht te melden om bestuursaansprakelijkheid te voorkomen.

Uiteraard houden wij je op de hoogte van verdere ontwikkelingen en kun je voor vragen altijd contact met ons opnemen.

Contactpersoon

Robert Honing
Tax Manager
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl