Artikel

Ondersteuning bij Scenario Analyse

24 april 2020

Ondernemers waarvoor de huidige noodmaatregelen te weinig soelaas bieden en in nood komen, moeten andere scenario’s onderzoeken. Een goede Scenario Analyse kan helpen om de juist beslissing te nemen op basis van de mogelijke uitkomsten. Hieronder belichten we een aantal scenario’s en de rol die CROP corporate finance hierin voor jou kan betekenen.

Wanneer een onderneming in nood is, draait het om snelheid en het nemen van de juiste beslissingen om de onderneming weer op het goede spoor te krijgen of de  schade te beperken.

CROP corporate finance kan je ondersteunen en adviseren bij:

 1. Het inzichtelijk maken en doorrekenen van scenario’s, bijvoorbeeld:
  • Versnelde verkoop van (delen van) de onderneming om bijvoorbeeld cash vrij te maken;
  • Versnelde fusie met een andere onderneming om bijvoorbeeld gezamenlijk kosten te besparen, zonder dat daarvoor financiering nodig is;
  • Afstoting of afsplitsing van verliesgevende activiteiten of vennootschappen, zodat renderende activiteiten kunnen overleven;
  • Schuldensanering: op dit moment kan dat alleen nog als alle schuldeisers meewerken en ben je volkomen afhankelijk van de vrijwillige medewerking van schuldeisers.
  • Doorstart uit faillissement, mits er een rendabele business case is en financiering voor de doorstart kan worden gevonden
  • Liquidatie c.q. beëindiging van de onderneming, als er geen zicht is op een rendabel voortzetting of je niet de motivatie kunt vinden om er mee door te gaan.
  • Faillissement, om bijvoorbeeld de financiële schade voor jezelf te beperken en als er geen zicht is op een rendabele business case van de onderneming
 2. Opstellen van exploitatie- en liquiditeitsprognoses of een herstelplan, te gebruiken om bijvoorbeeld noodkredieten te regelen of afspraken te maken met financiers en schuldeisers.

Onze adviseurs van CROP corporate finance hebben veel ervaring met deze scenario’s. Naast de financiële aspecten houden wij rekening met de juridische, fiscale en persoonlijke aspecten bij de haalbaarheid van deze scenario’s. Ook kunnen we je begeleiden bij de uitvoering ervan.

Heb je vragen over dit artikel? Of kunnen wij jouw onderneming helpen met het opstellen van een scenario analyse? Neem hierover gerust contact met ons op.

Neem contact op

Contactpersoon

Kees van Rossum
Partner Corporate Finance
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl