Whitepaper

Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

7 mei 2020

Update 7 mei 2020

De Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) ondersteunt werkgevers die door de coronacrisis geconfronteerd worden met een omzetdaling van tenminste 20% in een aaneengesloten periode van 3 maanden. Deze werkgevers kunnen een subsidie ontvangen tot 90% van de salarissom. Het doel hiervan is het mogelijk te maken om werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten, voordat sprake was van die zware terugval in de omzet.

Download

Contactpersoon

Bram Reijnders, Tax manager bij CROP accountants & adviseurs in Arnhem, Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Nieuwegein
Bram Reijnders
Tax Manager
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl