Artikel

NOW-regeling met 3 maanden verlengd

20 mei 2020

De NOW-regeling is met drie maanden verlengd. De regeling voorziet nu ook in een tegemoetkoming in de loonkosten voor de periode juni, juli en augustus 2020. De aanvraag kan vanaf 6 juli tot en met 31 augustus worden gedaan bij het UWV, waarbij als driemaandsperiode voor omzetdaling kan worden gekozen voor kalendermaanden startend vanaf 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Heb je eerder NOW 1.0 aangevraagd, dan mag je niet kiezen en moet je de periode van drie kalendermaanden kiezen die direct aansluit op de maanden van je eerdere aanvraag.

Download

Contactpersoon

Lucia Veenstra
Lucia Veenstra
Senior Tax Manager
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl