Whitepaper

Miljoenennota 2020

24 september 2019

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2020. Hierin valt op, dat de regering vanaf volgend jaar inzet op het verlagen van lasten op arbeid, het tegengaan van belastingontwijking en -ontduiking, een goed Nederlands vestigingsklimaat en een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel.

Download

Contactpersoon

Brian Pennings
Partner Tax
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl