Maatregelen dividend stromen

4 juni 2020
Artikel

Aankondiging aanvullende maatregelen tegen dividendstromen naar laag belastende jurisdicties

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd een aanvullende bronbelasting te gaan heffen over dividend naar laag belastende jurisdicties (veelal zogenoemde ‘tax haven’). Het is de intentie dat deze heffing vanaf 1 januari 2024 van kracht wordt.

De intentie was om een nieuwe heffing op dividend in te voeren bij de afschaffing van de dividendbelasting in 2018. Deze afschaffing van de dividendbelasting ging echter niet door. Bij het niet door laten gaan van deze afschaffing is wel aangegeven dat mogelijk op een later moment alsnog beoordeeld zou worden of het wenselijk is of bepaalde elementen van een nieuwe bronbelasting op dividend ingevoerd moeten worden. Deze beoordeling heeft er tot nu toe geleid dat per 2024 een bronbelasting op dividend wordt ingevoerd.

Door het behoud van de dividendbelasting is dividend naar niet-verdragslanden al belast tegen 15%. Met de meeste laag belastende landen is geen belastingverdrag gesloten, waardoor deze dividend doorgaans al belast is. Daarnaast is dividend naar landen waar Nederland wel een Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting mee heeft gesloten, ook belast in misbruiksituaties.

Het blijft echter volgens de staatssecretaris mogelijk om in bepaalde gevallen dividend zonder heffing uit te keren naar laag belastende landen. Met de invoering van deze nieuwe (bron)belasting wordt gepoogd om alle dividenduitkeringen naar laag belastende landen te gaan belasten in Nederland.

In samenhang met de invoering van de bronbelasting op rente en royalty’s naar laag belastende landen per 1 januari 2021, wordt zo geprobeerd om alle geldstromen naar laag belastende landen te belasten in Nederland.

Dubbele belasting

Hoe de nieuwe belasting precies vormgegeven gaat worden is nog afwachten, maar het lijkt er op dat er een nieuwe belasting wordt ingevoerd naast de dividendbelasting. Het gevolg hiervan is dat er situaties kunnen ontstaan dat beide belastingen van toepassing zijn en er dus dubbel geheven wordt over hetzelfde dividend. Of dit daadwekelijk gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Wij houden je uiteraard van het vervolg op de hoogte.

Laag belastende landen

Laag belastende landen zijn landen die een winstbelastingtarief hebben van minder dan 9% en/of op een Europese zwarte lijst van belastingparadijzen staan. Ook als Nederland wel een belastingverdrag heeft met het betreffende land is het de intentie om te gaan heffen. Als het belastingverdrag deze heffing voorkomt of beperkt, moet Nederland om dit mogelijk te maken eerst het verdrag aanpassen, dit speelt bijvoorbeeld met de Verenigde Arabische Emiraten.

Ingangsdatum

De beoogde ingangsdatum van 1 januari 2024 is gekozen om bonafide ondernemers ruim de tijd te geven om te herstructureren om deze heffing te voorkomen.

Heb je vragen over deze belasting? Neem dan contact op met je contactpersoon bij CROP of met een van onze specialisten.

Contactpersonen

Robert Honing
Tax Manager

Relevante diensten