Document

Ketenregeling arbeidscontracten

16 september 2019

De ketenregeling bepaalt hoeveel elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur binnen een bepaalde termijn kunnen worden aangegaan, voordat er van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd ontstaat.

Met de invoering van de WAB wordt  het  mogelijk om een werknemer drie keer een contract voor bepaalde duur aan te bieden, binnen een termijn van drie jaar. Elk vierde contract, of elk contract dat de duur van 3 jaar overschrijdt, is van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd. Bij een onderbreking van meer dan zes maanden eindigt de keten van arbeidsovereenkomsten en kan er een nieuwe keten worden aangegaan. Bij cao kan van het voorgaande worden afgeweken.

De wijzigingen gaan direct per 1 januari 2020 in. Dit houdt dus automatisch in dat een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 direct onder de nieuwe ketenregeling van drie jaar valt. Het maakt hierbij niet uit dat de eerdere overeenkomst voor die datum is gesloten.

Stappenplan:
  • Breng in kaart  welke tijdelijke arbeidsovereenkomsten er zijn, wanneer ze eindigen, hoe lang ze dan hebben geduurd en het hoeveelste contract dit is.
  • Kijk hoe vaak en tot maximaal wanneer de contracten verlengd mogen worden op basis van het huidige recht en het nieuwe recht.
  • Houd vanaf heden de nieuwe regels in gedachten bij het opstellen van een tijdelijk contract en vergeet daarbij niet rekening te houden met de premiedifferentiatie WW en de eventueel verschuldigde transitievergoeding.

Contactpersoon

Marcel van Bakel
Coördinator HR services
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl