Hoe maak ik mijn onderneming lichter?

14 maart 2022
Blog

Ben je als ondernemer al jaren succesvol en heb je daardoor een aanzienlijk vermogen opgebouwd binnen jouw onderneming? Bestaat jouw vermogen volledig uit het vermogen dat opgesloten is in jouw onderneming? Dan is het onderwerp risicospreiding van belang voor jou. Natuurlijk is het fijn dat je vrijuit kunt ondernemen en voor beslissingen zoals het doen van investeringen niet of beperkt naar een bank hoeft. Dat staat buiten kijf en is een gezonde basis.

HefboomToch is het ook verstandig om te kijken naar hoe jouw vermogen gespreid is. Niet omdat je jouw onderneming zelf als een risico ziet, maar het spreiden van jouw vermogen is om meerdere redenen interessant. In deze blog licht ik een aantal situaties toe waarbij risico’s gespreid worden en de onderneming lichter wordt:

  • Je hebt een hoge liquiditeitspositie in jouw onderneming: deze liquiditeiten worden blootgesteld aan de risico’s van het ondernemen. Een manier om dit risico te spreiden is het deel dat niet noodzakelijk is voor de dagelijkse operatie of voorgenomen investeringen, als dividend uit te keren. Kijk hier minimaal één keer per jaar naar, in ieder geval bij het opstellen van de cijfers. Je speelt hierdoor vermogen vrij voor andere doelen.
  • Is jouw onderneming, naast de hoge liquiditeitspositie in jouw onderneming, ook nog eens heel sterk gekapitaliseerd en heb je geen bankschulden? Dan kun je onderzoeken of je een superdividend kunt uitkeren, een eenmalig hoog dividend. In dat geval financier je een deel van de dividenduitkering door het aantrekken van een bankfinanciering. Daarmee creëer je een leverage: geleend geld is goedkoper dan het vereiste rendement op eigen geld. Door het aantrekken van een schuld verhoog je het rendement op jouw eigen vermogen. Uiteraard dient de aan te trekken financiering in een gezonde verhouding te staan met de kasstromen en assets van jouw onderneming. Een bank wil ook haar risico’s managen.
  • Staat jouw bedrijfspand op de balans van jouw werkmaatschappij? Dan kun je de onderneming lichter maken door het vastgoed onder te brengen in een aparte vennootschap. Veel ondernemers doen dit met het oog op toekomstige verkoop. Een potentiële koper is niet altijd geïnteresseerd in stenen, Daarbij kun je bij verhuur van het bedrijfspand aan de werkmaatschappij een nieuwe inkomstenbron genereren, die ook na verkoop van de werkmaatschappij kan blijven doorlopen.
  • Een andere manier om jouw onderneming lichter te maken betreft jouw werkkapitaal (o.a. voorraden, debiteuren en crediteuren). Welke kapitaal zit daarin opgesloten en welke liquiditeiten kun je vrijspelen door hier strak op te sturen? Daarmee genereer je mogelijk extra liquide middelen, die je voor andere doelen kunt aanwenden, dividend bijvoorbeeld.

De hierboven genoemde voorbeelden zijn een greep uit de mogelijkheden om je risico’s te spreiden en jouw onderneming lichter te maken. Wil je een keer vrijblijvend sparren? Neem dan contact met ons op: cf@crop.nl.

Neem contact op

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf je in!

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacy verklaring.