Stijging minimumuurloon: wat komt daarbij kijken?

17 juni 2024
Artikel

Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimumloon aangepast. Het wettelijk minimum maandloon wordt losgelaten, en het minimumuurloon wordt aangehouden. Hierdoor geldt voor alle werknemers, onafhankelijk van sector of omvang dienstverband, één uniform wettelijk minimumloon. Per 1 juli 2024 stijgt het wettelijk minimumloon naar € 13,68 bruto per uur vanaf 21 jaar en ouder.

Het is nu wettelijk verplicht om werknemers minimaal een uurloon van € 13,27 bruto per uur te betalen (vanaf 21 jaar en ouder). Voor werknemers die het minimumloon verdienen en een voltijdsdienstverband van meer dan 36 uur per week hebben, heeft deze invoering tot een loonsverhoging geleid.

Inmiddels is bekend dat het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 stijgt naar € 13,68 bruto per uur vanaf 21 jaar en ouder.

Als werkgever kun je nog steeds een vaste arbeidsduur per week afspreken met de werknemer waarbij de betaling wordt vastgesteld op een vast loon per maand. Wanneer je als werkgever een maandsalaris op basis van het minimumloon afspreekt, moet je bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst het wettelijk minimumloon per uur verrekenen.

Afhankelijk van het aantal SV dagen in de laatste maand van het dienstverband van een werknemer kan dit tot gevolg hebben dat de werknemer salaris moet terugbetalen of mag ontvangen van de werkgever.

Ook bij uitbetaling en verrekening bij langdurige arbeidsongeschiktheid moet je hiermee rekening houden. Heeft een werknemer recht op 70% van het dagloon? Dan heeft hij/zij ook recht op het wettelijk bruto minimumuurloon.

Voorbeeldberekening:

  • In 2024 zijn er 262 werkdagen.
  • Het wettelijk minimumuurloon is € 13,27
  • Bij een fulltime werkweek van 40 uur op maandag t/m vrijdag, leidt dit tot een gemiddeld loon per maand van: € 13,27 * 8 uur * 262 dagen / 12 maanden = € 2.317,83

Wanneer iemand het hele jaar in dienst blijft en er wordt 12 keer het gemiddelde maandloon uitbetaald, dan is voldaan aan het wettelijk minimumloon (Inclusief indexering van het minimumuurloon per 01-07-2024).

  • Een werknemer werkt 40 uur op maandag t/m vrijdag en gaat op 31-01-2024 uit dienst.
  • De werknemer heeft in januari het gemiddelde maandloon van € 2.317,83 ontvangen.
  • Januari had 23 werkbare dagen. Met 8 uur per werkdag is er in totaal 184 uur gewerkt. Dit leidt tot een minimumloon van: 184 uur * € 13,27 = € 2.441,68.
  • De werknemer heeft recht op een nabetaling van € 2.317,83 -/- € 2.441,68 = € 123,85.

Dit voorbeeld laat zien dat de herrekening niet alleen van toepassing is op werknemers die precies het minimumloon verdienen. Ook werknemers met een maandsalaris van € 2.400,- zouden in deze situatie een nabetaling moeten ontvangen.

Het is belangrijk om dit bij de werknemers kenbaar te maken dat dit te allen tijde verrekend zal worden door dit op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

Hulp nodig bij het aanpassen van de arbeidsovereenkomst? 

Heb je vragen over de aanpassingen van de arbeidsovereenkomst, de berekening van het minimumuurloon of wil je hier vrijblijvend eens met ons over van gedachten wisselen? Neem contact met ons op via hradvies@crop.nl. Wij denken graag met je mee.

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf je in!

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacy verklaring.