Herstructurering logistieke onderneming

14 maart 2018
Transactie

Onze cliënt is een logistieke onderneming van wie de activiteiten een zeer wisselend beeld te zien geven. De transportactiviteiten zijn verliesgevend, de warehouse activiteiten zijn winstgevend, maar per saldo draait de onderneming verlies.

Uit een analyse blijkt de dienstverlening op een aantal opdrachtgevers sterk verliesgevend te zijn. In combinatie met debiteurenverliezen en een hoog ziekteverzuim onder personeel, is de onderneming in zwaar weer terecht gekomen en kan zij niet meer aan haar verplichtingen voldoen.

Ondanks haar exploitatieverlies draagt de transportactiviteit nog steeds bij aan een deel van de vaste kosten (o.a. huisvesting, ICT, management) van de onderneming. Een forse herstructurering van de transportactiviteit is dan ook noodzakelijk.

Er is een nieuwe strategie bedacht met een focus op rendabele activiteiten aan kredietwaardige klanten. Dit betekent dat er afscheid wordt genomen van verliesgevende activiteiten en dat de personeelskosten fors gereduceerd dienen te worden. De financiële positie is inmiddels zo verslechterd dat de onderneming niet in staat is hoge transitievergoedingen aan medewerkers te betalen.

De enige oplossing voor een rendabele voortzetting is een scenario van faillissement en doorstart van de onderneming. Doel is niet zozeer sanering van schulden, maar sanering van personeelskosten.

Onze rol is geweest:

  • Voorbereidingen (financieel, juridisch en fiscaal) treffen voor het faillissement/doorstart scenario;
  • Rol van regisseur van het traject en aanjager (er is immers geen tijd te verliezen), waardoor de ondernemer zich zoveel mogelijk kan concentreren op zijn bedrijf
  • Toetsing van mogelijke risico’s (o.a. bestuursaansprakelijkheid) in  samenwerking met een insolventieadvocaat
  • Opzet van het ondernemingsplan met onderbouwing van de nieuwe strategie, slankere organisatie, nieuwe juridische – en financieringsstructuur, onderbouwde en gedetailleerde exploitatie-, balans- en liquiditeitsprognoses (management case en downside case)
  • Medewerking vragen bij de huisbankier
  • Aanvraag faillissement

De huisbankier is overtuigd van de nieuwe strategie en geeft haar steun aan dit scenario.

In samenwerking met de insolventieadvocaat wordt de doorstart met de curator uitonderhandeld. De onderneming draait weer winstgevend.

 

Contactpersonen

Kees van Rossum
Partner Corporate Finance