Herstructurering autobedrijf

14 juni 2018
Transactie

Een autobedrijf dat al jaren verliezen maakt door een combinatie van factoren schakelt ons in. Hij heeft te kampen met verlies van een dealerschap, krimp in aantallen verkochte auto’s en een daling in de aftersales (werkplaats, onderdelen) omzet.

De huidige ondernemer is niet in staat dit tij te keren en de enige oplossing lijkt het staken van de onderneming om de verliezen te stoppen. Met een staking moet ook afscheid genomen worden van medewerkers. Gezien de hoge leeftijden en lange dienstverbanden van enkele werknemers betekent dit hoge transitievergoedingen. De onderneming is echter niet meer in staat hoge transitievergoedingen aan medewerkers te betalen.

Er wordt besloten tot een staking van de onderneming middels een gecontroleerd faillissement. Hiermee worden hoge transitievergoedingen voorkomen. Het is echter niet zonder risico’s voor de bestuurder. In aanloop naar een faillissement bestaat er een gevaar voor ‘paulianeus handelen’, bijvoorbeeld door:

  • selectieve betaling van crediteuren;
  • of het aangaan van verplichtingen die niet kunnen worden nagekomen.

Aangezien de eigenaar van het autobedrijf vanuit een andere vennootschap het bedrijfspand verhuurt aan deze onderneming en hierop een hypotheek van de bank rust, dient ook de bank in dit scenario betrokken te worden. Tegelijkertijd is dit bedrijfspand zowel het inkomen als de pensioenvoorziening voor de ondernemer op lange termijn.

We maken een plan van aanpak waarmee we de volgende doelen nastreven:

1. De hoogste opbrengst realiseren voor de activa van de te failleren onderneming;

2. Een nieuwe huurder vinden voor het bedrijfspand, zodat de pensioenvoorziening gewaarborgd blijft en de ondernemer een inkomen kan realiseren;

3. Een nieuwe werkgever vinden voor de medewerkers;

4. De bank volledig aflossen.

Na uitspraak van het faillissement weten we vrij snel uit ons netwerk een koper te vinden die op de huidige locatie de activiteiten van het bedrijf wil voortzetten, de meeste activa overneemt, de meeste medewerkers overneemt en het grootste deel van het bedrijfspand gaat huren. Met deze transactie realiseren we bovenstaande vier doelen.

Onze rol is geweest:

1. Voorbereidingen treffen (financieel, juridisch) voor het scenario van staking van de onderneming;

2. Communicatie met relevante stakeholders (bank, crediteuren, leveranciers);

3. Plan van aanpak opstellen en uitvoeren;

4. Regisseur van het traject, waardoor de ondernemer zich zoveel mogelijk kan concentreren op het plan van aanpak en geen risico’s gaat lopen;

5. Medewerking vragen bij de huisbankier

6. Aanvraag faillissement

7. Werven van een koper

8. In samenwerking met de curator bijdragen aan de doorstart van de onderneming waarbij de doelen van onze klant centraal staan.

 

Contactpersonen

Kees van Rossum
Partner Corporate Finance