Artikel

GO-regeling

30 april 2020

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO-regeling). Het kabinet heeft dinsdag 7 april 2020 besloten om het garantieplafond van de GO-regeling verder te verhogen naar € 10 miljard (was al verruimd op 17 maart 2020 van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard) Met de GO-regeling helpt het ministerie van Economische Zaken zowel het MKB als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen en bankgaranties (minimaal € 1,5 miljoen – maximaal € 150 miljoen per onderneming). Het maximale garantiepercentage is verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen/ voorwaarden per 29 april van kracht zijn:

  • Leningen en garanties verstrekt met toepassing van de GO-C hebben een looptijd van maximaal zes jaar;
  • De maximale hoogte van de lening wordt bepaald op basis van loonsom, omzet of liquiditeitsplanning;
  • Alleen leningen aan ondernemingen die op 31 december 2019 niet al in moeilijkheden waren, komen in aanmerking;
  • Leningen zijn bestemd om te voorzien in de liquiditeitsbehoefte van de ondernemer, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus;
  • COL regeling voor start-ups and scale-ups (bekijk voor meer informatie over de COL-regeling ook de website van de ROM’s.)

Wil je weten wat de beste oplossing is in jouw situatie? Neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder bij de voorbereiding van een dergelijke aanvraag.

Neem contact op
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl