Document

Gelijke arbeidsvoorwaarden payrollwerknemers

16 september 2019

Tot voor de invoering van de WAB vielen payrollkrachten onder het lichtere arbeidsrechtelijke regime van de uitzending. Met de invoering van de WAB wordt payrolling een wettelijk begrip. Dit heeft tot gevolg dat de regels voor uitzending niet langer op payrollkrachten van toepassing zijn. De verruimde ketenregeling geldt daardoor vanaf 1 januari 2020 niet meer voor payrollkrachten. Daarnaast heeft de invoering van de WAB tot gevolg dat payrollkrachten dienen te beschikken over dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als de werknemers die rechtstreeks bij jou in loondienst zijn. Dit houdt in dat payrollbedrijven niet langer kunnen concurreren op arbeidsvoorwaarden. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken.

De regels van payrolling zijn behoorlijk aangescherpt. De ongelijkheid tussen personen die hetzelfde werk doen moet verdwijnen. Een ontwerpbesluit met een adequate pensioenregeling als onderdeel van de gelijke arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers heeft als ingangsdatum 1 januari 2021.

Je hebt hierdoor als inlener ook een aantal verplichtingen. Je zult het payrollbedrijf moeten informeren over alle bij jou geldende arbeidsvoorwaarden, zodat het payrollbedrijf ook op deze wijze de payrollkracht kan verlonen. Houd er rekening mee dat je mogelijk ook aansprakelijk bent als het payrollbedrijf niet het juiste loon aan de payrollmedewerkers betaalt.

Stappenplan:
  • Het werken met payrollmedewerkers wordt fors duurder, ga vast met je payrollbedrijf in gesprek over de stijging van de kosten.
  • Overweeg of Payrolling nog wel aantrekkelijk is voor jouw onderneming, het heeft geen verdere (financiële) voordelen meer behalve de ontzorging.
  • Informeer je payrollbedrijf op tijd over de bij jou geldende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en de eventuele cao. Het is aan jou om deze gegevens aan het payrollbedrijf te verstrekken.
  • CROP kan je begeleiden bij het in dienst nemen van je payrollkrachten en kan de salarisadministratie hiervoor verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Contactpersoon

Marcel van Bakel
Coördinator HR services
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl