Transactie

Financiering zakelijke dienstverlener

27 juni 2019

Financiering zakelijke dienstverlener

Een zakelijk dienstverlener hebben wij bijgestaan bij de financiering van een uittredend aandeelhouder. Daarbij is door ons een zogenaamd ‘bankenrondje’ georganiseerd. Dit houdt in dat we verschillende banken benaderen om met een voorstel te komen om de constructie te financieren. Het voordeel hiervan is dat er gekozen kan worden uit verschillende voorwaarden /condities vanuit de banken. Bij deze transactie heeft de onderneming van tevoren aan CROP corporate finance geïnventariseerd welke wensen en eisen men had voor de nieuwe financiering. Uiteraard is voor de ondernemer het rentepercentage belangrijk, maar in dit specifieke geval speelde ook de wens om zelf te kunnen blijven beschikken over de extra cashflow (zogenaamde ‘excess cash’) in de toekomst. Samen met nog een aantal specifieke andere zaken konden wij een zeer gerichte uitvraag doen bij de verschillende banken.

De Rabobank bleek uiteindelijk het beste tegemoet te komen aan de wensen van de klant. Daarbij maakte de doortastende aanpak van de desbetreffende accountmanager van de Rabobank ook het verschil. Het heeft geleid tot een financiering die uitstekend aansloot op de wensen van de klant. Kortom: een geslaagde financiering van deze zakelijke dienstverlener.

CROP corporate finance

Heeft u behoefte aan een nieuwe financiering in uw onderneming? Loopt de huidige rentetermijn op z’n einde, of denkt u dat de huidige financiering beter geregeld kan worden? CROP corporate finance adviseert en begeleidt MKB ondernemers bij het verkrijgen of behouden van bedrijfskrediet. Wij kunnen u daarnaast helpen bij het vinden van een geschikte belegger of investeerder. Een financieringsaanvraag gaat vaak van start met een inventarisatie van de mogelijkheden en de haalbaarheid. Regelmatig vindt hierbij in een vroeg stadium al afstemming plaats met één of meer banken. Door dit traject te doorlopen voorkom je onnodige kosten, daarnaast kunnen wij door middel van ons uitgebreide netwerk wel de zekerheid geven of de financieringsaanvraag een goede slagingskans heeft.

 

Contactpersoon

Herber Blokland
Herber Blokland
Partner Corporate Finance
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl