Blog

Financieren met Staatsgarantie, voor- en nadelen

1 juli 2021

Door Herber Blokland

De meeste banken in Nederland, maar ook steeds meer alternatieve financiers, bieden de mogelijkheid om te financieren met Staatsgarantie. Wat zijn hiervan eigenlijk de voor- en nadelen ?

De voordelen: het belangrijkste voordeel is dat de financier doordat de Staat borg staat gedeeltelijk harde dekking krijgt en daardoor minder risico loopt. Indien u als MKB ondernemer aan de voorwaarden voldoet, kunt u hierdoor gemakkelijker en meer krediet krijgen. Voor een overname bijvoorbeeld waarbij goodwill moet worden gefinancierd, is de inzet van een Staatsgarantie gebruikelijk. Door de dekking die de Staatsgarantie aan de financier geeft, legt u als het ware een stevig fundament in de gehele financieringsstructuur. Want indien er over een tijdje een vervolgfinanciering speelt of de resultaten van uw bedrijf vallen tegen, dan kijkt de bank niet meteen tegen een gapend dekkingstekort uit het verleden aan. Daarbij is het zo dat de financier in slechte tijden vrij gemakkelijk de aflossingen gedurende vier kwartalen kan opschorten. Natuurlijk moet dit nog wel worden goedgekeurd, maar deze aanvraagprocedure is vrij eenvoudig. In tijden van crisis biedt dit dus rust. U krijgt hierdoor kans om uw exploitatie te verbeteren, zonder een hijgende bank in uw nek. De bank is ook comfortabel, want zij behoudt in zo’n situatie haar dekking uit de Staatsgarantie.

De nadelen: het grootste nadeel is de relatief hoge éénmalige provisie bij aanvang. Dit betreft de borgstellingsprovisie die uw financier af moet dragen aan het Ministerie van Economische Zaken. De hoogte hiervan varieert maar zal in de regel zo’n 4% tot 6% bedragen over het Staatsgegarandeerde bedrag. In ‘ruil’ hiervoor betaalt u over de staatsgegarandeerde lening een lagere rente, waardoor u de hoge provisie min of meer weer terugverdiend in de loop der tijd. Een ander nadeel dat vaak wordt genoemd is de wat omslachtige aanvraagprocedure, alhoewel de meeste financiers een dergelijk traject goed hebben ingericht. Tot slot dient u als DGA van een MKB-bedrijf altijd een borgstelling af te geven van tenminste 25% van het Staatsgegarandeerde bedrag. Vanuit privé (niet vanuit uw holding).

Er is voor in de kern gezonde bedrijven ook een Corona-variant van deze Staatsgarantie: de BMKB-C. Deze kent iets gunstigere voorwaarden dan de gewone BMKB-lening, maar werkt verder hetzelfde. Heeft u als gevolg van Corona extra kredietbehoefte, neemt u dan contact met ons op voor wat betreft de mogelijkheden. CROP CF heeft al diverse ondernemers begeleid in dergelijke trajecten.

Advies: zeg niet bij voorbaat ‘nee’ tegen de ogenschijnlijke hoge éénmalige kosten van een Staatsgarantie, want de voordelen van een dergelijke financiering zijn vaak groter dan de nadelen.

Contactpersoon

Herber Blokland
Herber Blokland
Partner Corporate Finance
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl