Transactie

Herstructurering – doorstart autodealer

11 mei 2015

Onze cliënt is een autodealer die door teruglopende verkoopaantallen en verlies van één dealerschap in zwaar weer terecht is gekomen. De onderneming wil enkele minder productieve medewerkers ontslaan, maar krijgt hiervoor geen goedkeuring via het UWV. Via de kantonrechter zullen ontslagvergoedingen in de tonnen lopen, dit is door cliënt niet te betalen. Enige oplossing voor een rendabele voortzetting is een faillissementscenario met doorstart van de onderneming. Doel is niet zozeer sanering van schulden, maar sanering van personeelskosten.

Onze rol is geweest:

  • Voorbereidingen (financieel, juridisch, organisatorisch en fiscaal) treffen  voor het faillissement/doorstart scenario, waaronder een check op formele plichtplegingen (volstorting aandelen, melding betalingsonmacht, etc.)
  • Toetsing van mogelijke risico’s (o.a. bestuursaansprakelijkheid) in  samenwerking met een insolventieadvocaat
  • Opzet van het ondernemingsplan (businesscase) met een nieuwe strategie, slankere organisatie, nieuwe juridische – en financieringsstructuur en onderbouwde prognoses (management case en downside case)
  • Belangrijke partners (o.a. de huisbankier en importeur) met het ondernemingsplan overtuigen van het doel van een faillissement en doorstart;
  • Bepalen van een gedetailleerde liquiditeitsbegroting, zowel voor als na faillissement/doorstart
  • Aanvraag eigen faillissement
  • Bepaling  van de koopsom voor over te nemen activa, boedelbijdrage, goodwill
  • Rol van regisseur van het traject en aanjager (er is geen tijd te verliezen), waardoor de ondernemer zich zoveel mogelijk kan concentreren op zijn bedrijf

De huisbankier en importeur geven hun steun aan dit scenario. In samenwerking met de insolventieadvocaat wordt de doorstart met de curator uitonderhandeld. De onderneming draait weer winstgevend.

 

Contactpersoon

Kees van Rossum
Partner Corporate Finance
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl