Blog

Digitale ontwikkelingen in het M&A proces

1 juni 2021

Door Gerben Remmerde

Om ons heen zien we branches, markten en verdienmodellen in een snel tempo veranderen. Maar als we kijken naar de markt van fusies en overnames en de wijze waarop overnameprocessen verlopen, lijkt niet veel veranderd in de loop der jaren. Toch is in deze van oorsprong conservatieve markt zeker ook het e.e.a. op dit gebied gaande, waarvan onderstaand in hoofdlijnen enkele elementen aan de orde komen.

Dealmaking is natuurlijk voor een groot deel mensenwerk: je netwerk onderhouden en vergroten, partijen met elkaar in contact brengen en uiteraard onderhandelen. En het is prettig dit in een fysieke setting te doen (van “mens tot mens”). De afgelopen periode met voor veel mensen meer thuiswerken heeft ons echter geleerd dat online meetings ook in een in beginsel traditionele M&A markt blijken te werken. Bovendien zijn, afgezien van online vergaderen, meerdere digitale tools zichtbaar c.q. in ontwikkeling in de M&A markt. Via digitale platformen is het bijvoorbeeld al jarenlang mogelijk voor dealmakers om “vraag en aanbod” aan elkaar te koppelen. Of snel toegang te krijgen tot informatie/data over bedrijven over de hele wereld.

En natuurlijk kennen we de “virtual datarooms”, die niet meer weg te denken zijn in een overnameproces. Waar pakweg 15 à 20 jaar geleden een due diligence team nog veelal dagenlang in een min of meer afgesloten kantoorruimte dikke dossiers zat door te nemen, vindt dit onderdeel van het overnameproces al jaren voor een groot deel digitaal en op afstand plaats. In aanvulling hierop maken due diligence teams steeds meer gebruik van algoritmen en data analyses om dealdata uit de digitale dataroom te analyseren en interpreteren.

Maar ook op gebied van contracten biedt “legal software/legal tech” de mogelijkheid overeenkomsten op te stellen en te analyseren. Op de markt zijn veel verschillende “tools” ten aanzien van dit onderwerp beschikbaar die er voor zorgen dat het juridische deel van een overnameproces sneller en efficiënter kan verlopen.

En tenslotte een eventuele nieuwe toepassing ter ondersteuning voor onderhandelingen. In de markt worden namelijk tools ontwikkeld door partijen die (vereenvoudigd gesteld) in te vullen data (bijvoorbeeld de gewenste prijs bij een overname) koppelen aan databases met zogenaamde “onderhandelingslogica”. Vervolgens creëert deze tool een overzicht van de mogelijke onderhandelingsruimte en de zone waarbinnen een mogelijke deal kan worden bereikt. De uiteindelijke overeenkomst wordt natuurlijk aan de onderhandelingstafel gemaakt, waarin partijen van “mens tot mens” hun onderhandelingsstrategie tot uitvoering brengen. Echter een dergelijke tool, deels gebaseerd op game theory en logica, kan hier mogelijk in ondersteunen.

Kortom, ook M&A processen zijn veranderd in de loop der jaren en zullen verder veranderen. Misschien niet zo snel als processen in andere markten, maar de digitalisering zal verder haar intrede doen in dealmaking. Een overname is en blijft mensenwerk, maar “machines” kunnen dergelijke processen ondersteunen, versnellen en efficiënter laten verlopen. Dit biedt kansen voor dealteams om hun werk deels anders en uitdagender in te richten in een wereld die meer en meer digitaliseert.

Contactpersoon

Gerben Remmerde
Partner Corporate Finance
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl