Artikel

Deeltijdontslag

16 juni 2020

De huidige omstandigheden brengen met zich mee dat een werkgever soms genoodzaakt is om tot ontslag van werknemers over te gaan. De vraag die wij bij CROP legal met regelmaat voorbij zien komen, is of een deeltijdontslag mogelijk is. Wat is een deeltijdontslag eigenlijk en welke mogelijkheden zijn er? Op deze en andere vragen gaan we hieronder in.

Deeltijdontslag

Deeltijdontslag is geen wettelijk begrip. De arbeidsovereenkomst is ondeelbaar en kan daardoor slechts in zijn geheel ontbonden of beëindigd worden. Het is daardoor in  beginsel niet mogelijk om een werknemer deels te ontslaan.

Het is wel mogelijk om de arbeidsovereenkomst (in zijn geheel) te beëindigen en aansluitend daarop met de betreffende werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan waarbij een vermindering van de arbeidsduur wordt overeengekomen. Dit kan zowel bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst, als bij de opzegging na een procedure bij het UWV.

LET OP!
De vorm van gedeeltelijke beëindiging van het dienstverband kan vallen onder de Wet Melding Collectief Ontslag, waardoor de in die wet genoemde voorwaarden van toepassing zijn.

Gedeeltelijke transitievergoeding

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 14 september 2018 bepaald dat als er sprake is van een gedwongen vermindering van de arbeidsduur, de werknemer aanspraak maakt op een gedeeltelijke transitievergoeding, voor zover de vermindering van de arbeidsduur ten minste 20% bedraagt en bovendien naar verwachting blijvend zal zijn.

Als partijen in onderling overleg de arbeidsduur verminderen en de afspraken hierover in een beëindigingsovereenkomst vastleggen, is de werkgever de transitievergoeding niet verschuldigd. Vaak wordt er echter wel onderhandeld over een ontslagvergoeding, waarbij de transitievergoeding als uitgangspunt kan gelden.

WW-uitkering

Als de werknemer 5 uur of meer van zijn werk per week verliest, maakt hij aanspraak op een WW-uitkering (voor zover hij ook aan de overige voorwaarden voor het verkrijgen van een WW-uitkering voldoet). Omdat de werknemer deels blijft werken, zal zijn totale inkomen over het algemeen hoger zijn dan wanneer hij een volledige WW-uitkering zou hebben ontvangen. Werken wordt immers beloond door het UWV.

Conclusie

Hoewel een deeltijdontslag geen wettelijk begrip is, kan een gedeeltelijk ontslag toch gerealiseerd worden. Vaak is een werkgever wel de (gedeeltelijke) transitievergoeding verschuldigd, maar een werknemer kan onder omstandigheden wel aanspraak maken op een WW-uitkering. Een “deeltijdontslag” kan daardoor lonend zijn voor beide partijen. Nu in de NOW 2.0 is opgenomen dat ontslag op bedrijfseconomische gronden weer (boetevrij) mogelijk is wanneer er aan de voorwaarden is voldaan, kan het ook een mooi alternatief zijn.

Wil je weten of jouw situatie zich leent voor een ‘deeltijdontslag’? Neem dan contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden met je.

+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl