De thuiswerkvergoeding vanaf 2022

10 januari 2022
Whitepaper

Vanaf 2022 kun je werknemers een onbelaste vergoeding van € 2 per thuiswerkdag betalen. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden die dit jou als werkgever biedt.

De thuiswerkvergoeding

Sinds de uitbraak van het coronavirus is het devies “thuiswerken, tenzij”. Ook nu werken veel werknemers weer grotendeels thuis. De verwachting is dat ook na de coronacrisis een groot deel van de werknemers gedeeltelijk vanuit huis blijft werken. Werknemers, maar ook werkgevers, hebben de voordelen van thuiswerken definitief ontdekt.

Maar thuiswerken kan ook kosten met zich meebrengen. Daarom is op Prinsjesdag een voorstel gedaan voor invoering van een onbelaste thuiswerkvergoeding vanaf 2022. Zo kunnen werkgevers die dit willen werknemers tegemoet komen in de kosten die zij maken door het thuiswerken. Deze thuiswerkvergoeding houdt in dat een werkgever onbelast maximaal € 2 per dag of deel van een thuisgewerkte dag mag vergoeden. De hoogte van de thuiswerkvergoeding sluit aan bij de extra kosten die een thuiswerker per thuisgewerkte dag maakt zoals berekend door het Nibud.

Wijziging vaste vergoeding woon-werkverkeer bij invoering thuiswerkvergoeding

Wat veel werkgevers nog niet weten is dat de invoering van de thuiswerkvergoeding ook impact kan hebben op vaste onbelaste vergoedingen voor woon-werkverkeer, ook wanneer je geen thuiswerkvergoeding betaalt. Meer informatie en rekenvoorbeelden vind je in onderstaande whitepaper.

Reispatroon van werknemers opnieuw in kaart brengen

De invoering van de thuiswerkvergoeding in 2022 biedt werkgevers de kans om werknemers tegemoet te komen in de kosten voor thuiswerken. Met name voor werkgevers die op dit moment een vaste onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer betalen is de invoering van de thuiswerkvergoeding aanleiding om het reispatroon van de werknemersopnieuw in kaart te brengen. Het is wellicht niet langer mogelijk om de onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer op dezelfde manier te blijven betalen. Het verstrekken van een thuiswerkvergoeding kan gedeeltelijk voorkomen dat werknemers een ander nettoloon ontvangen.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

Het is verstandig om goed na te denken over het thuiswerkbeleid voor uw werknemers. Naast fiscale aandachtspunten kunnen er ook arbeidsrechtelijke en beleidsmatige aandachtspunten spelen. CROP kan u hierbij ondersteunen en adviseren.

Heeft u vragen of behoefte aan advies? Neem dan contact op met uw CROP-adviseur of met de kennisgroep loonheffingen via loonheffingen@crop.nl.

Download

Contactpersonen

Heleen Goeting
Tax Manager