Artikel

De DGA en de WKR in 2020

14 oktober 2020

In 2020 kan de DGA, nog meer dan in voorgaande jaren, fiscaal voordeel behalen door optimaal gebruik te maken van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR).

De vrije ruimte in de WKR

Zoals bij veel DGA’s bekend is, mag een werkgever – mits dit gebruikelijk is – vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aanwijzen in de vrije ruimte van de WKR. Voor zover de vrije ruimte niet wordt overschreden zijn hierover geen loonheffingen verschuldigd.

Een eventuele overschrijding van de vrije ruimte wordt belast met 80% eindheffing, die verschuldigd is door de werkgever. De WKR geldt ook voor de DGA en zijn persoonlijke vennootschap.

Verruiming van de vrije ruimte

In 2020 is dit extra interessant omdat in het kader van de Coronacrisis de vrije ruimte tijdelijk is verruimd. In 2019 bedroeg de vrije ruimte in de WKR nog 1,7% van het totale fiscale loon tot € 400.000, vermeerderd met 1,2% van het fiscale loon voor zover dit meer bedroeg dan € 400.000. Voor 2020 is de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van het fiscaal loon verhoogd naar 3%.

Voorbeeld

Stel dat een DGA de enige werknemer van zijn persoonlijke vennootschap is en een loon geniet van € 150.000 op jaarbasis. De vrije ruimte over 2019 bedroeg dan € 2.550. In 2020 bedraagt de vrije ruimte echter: € 4.500!

Tot een bedrag van € 4.500, mits aan alle overige voorwaarden wordt voldaan kan de DGA onbelast vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aanwijzen in de vrije ruimte.

Gebruikelijkheidstoets

Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen kunnen alleen in de vrije ruimte worden aangewezen indien zij de gebruikelijkheidstoets doorstaan. De Belastingdienst heeft aangegeven dat een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling tot een bedrag van € 2.400 als gebruikelijk wordt aangemerkt.

Beschikt jouw persoonlijke vennootschap nog over vrije ruimte?

Voor 2020 geldt dus nog meer dan in andere jaren dat het een fiscaal voordeel op kan leveren tijdig te beoordelen hoeveel vrije ruimte er nog over is en om dus op tijd (voor het einde van het jaar) de resterende vrije ruimte te vullen met (voor de DGA) onbelaste vergoedingen of verstrekkingen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een eindejaarsbonus, een mooi kerstpakket of een andere beloning, zolang maar aan het gebruikelijkheidcriterium wordt voldaan.

Benieuwd wat in jouw geval de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met uw CROP adviseur of met de kennisgroep loonheffingen via loonheffingen@crop.nl.

Contactpersoon

Lucia Veenstra
Lucia Veenstra
Senior Tax Manager
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl