Artikel

Checklist thuiswerken: alles in beeld

14 oktober 2020

Het Coronavirus en de maatregelen die worden genomen om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen, zorgen ervoor dat veel werknemers al enige tijd (verplicht) thuiswerken. In de praktijk zien wij dat werkgevers zich afvragen of zij het thuiswerken van hun werknemers tijdelijk of structureel als arbeidsvoorwaarde willen invoeren. Wat zijn daarin je rechten en plichten als werkgever en werknemer?

Wat zijn je verantwoordelijkheden bij thuiswerken?

Als je als werkgever besluit om thuiswerken tijdelijk of structureel in te voeren, brengt dit vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplichtingen met zich mee. Als werkgever word je (mede-)verantwoordelijk voor de werkplek van de werknemer thuis. Deze verantwoordelijkheid voor de werkplek houdt niet alleen in dat je moet zorgen voor een goed ingerichte werkruimte volgens de Arbo richtlijnen en een beveiligde ICT-omgeving, zodat werknemers kunnen werken. Deze verplichting gaat verder. Zo moet je je werknemers goed voorlichten hoe ze deze spullen dienen te gebruiken en ook dat ze bijvoorbeeld voldoende pauze nemen. De werknemer is verantwoordelijk om zich aan deze richtlijnen te houden.

Fiscaal zijn er verschillende mogelijkheden om de thuiswerkplek van de werknemer via de werkkostenregeling in te richten. Er zijn bijvoorbeeld gerichte vrijstellingen voor Arbo-voorzieningen zoals een verstelbaar bureau en functie afhankelijk benodigde (noodzakelijke) ICT middelen.

HR beleid

Naast de faciliteiten voor het thuiswerken moet je ook nadenken over het HR beleid. Denk hierbij aan het welzijn en de betrokkenheid van je werknemers in de huidige corona crisis om uitval te voorkomen en de binding te houden met het werk. Je werknemers werken nu veel meer op afstand dan normaal. Maar ook, hoe geef je leiding aan je personeel op afstand? Denk aan functioneringsgesprekken online voeren. Blijf vooral je personeel de aandacht geven die zij verdienen. We denken graag met je mee over de inrichting van HR beleid en de juridische vastlegging hiervan, zoals een thuiswerkovereenkomst. Betrek daarbij ook tijdig partijen zoals de OR of een personeelsvertegenwoordiging.

LET OP!
Thuiswerken is nog steeds geen recht van een werknemer zonder toestemming van de werkgever. Een werknemer kan dit niet ten koste van alles afdwingen.

Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact op met Carlijn Schreuder (Legal), Chantal Bakkes (HR-services) of Bram Reijnders (Fiscaal). Natuurlijk kun je hier ook naar informeren bij je eigen CROP-contactpersoon.

Contactpersoon

Chantal Bakkes, HR consultant bij CROP accountants & adviseurs
Chantal Bakkes
HR Consultant
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl