Blog

Bedrijfsovername financieren

1 september 2022

Bij de overname van een bedrijf, wordt er meestal goodwill betaald. Je kunt voor de financiering hiervan terecht bij de grootbanken in Nederland. Banken zijn nog steeds verreweg de grootste financier van het MKB in Nederland. Ook enkele non-bancaire kredietverstrekkers staan tegenwoordig open voor dit type financieringen. In deze blog ga ik wat dieper in op overnamefinancieringen vanaf € 1 miljoen, welke meestal goed bij ABN Amro, ING of Rabo kunnen worden geregeld.

 

Wie doet wat? 

De bank wil niet ‘alles’ doen.

Om te beginnen zal de koper ‘naar vermogen’ moeten inbrengen en stelt de bank behoorlijk stevige eisen aan de hoogte van die eigen inbreng. Zeker bij een Management Buy In zijn banken meer terughoudend om te financieren. Wanneer je als directeur in loondienst het bedrijf koopt waar je werkt (Management Buy Out) zijn de mogelijkheden meestal een stuk ruimer.

Daarnaast is het vaak zo dat de verkoper van een bedrijf een deel van de koopsom terug leent aan de koper of een gedeelte van de koopsom pas in de toekomst ontvangt.

De rest kan de bank dan financieren. De verhoudingen binnen deze driehoek van koper, verkoper en bank moeten in balans zijn. De bank wil zoals gezegd niet al het risico lopen.

 

Spelregels bij overname financieringen

De overnamefinanciering van een bank dien je in maximaal 5 jaar te kunnen aflossen.

Een vuistregel is verder dat de bank maximaal 2,5 x EBITDA (resultaat voor afschrijving, rente en belasting)  wil financieren. Soms wat meer, bijvoorbeeld indien er vastgoed op de balans aanwezig is.

Nog meer dan bij normale mkb-financieringen wordt bij de kredietaanvraag voor een overname naar de beschikbare cashflow gekeken. Hier worden uitgebreide analyses op gemaakt door specialisten van de bank en de bank zal bepaalde financieringsratio’s met je willen afspreken. Deze bepalingen zien er op toe dat de cashflow in de toekomst ruim voldoende moet blijven.

Verder zal een bank je in veel gevallen verplichten om uw activa zoals bedrijfsmiddelen en werkkapitaal asset based te gaan financieren. Dat wil zeggen dat auto’s en machines moeten worden geleased en dat je debiteuren gefinancierd moeten worden door middel van factoring. Dit doet de bank omdat zij dan uiteindelijk minder eigen kapitaal hoeft aan te houden voor uw  financiering. Je krijgt verhoudingsgewijs meer krediet op deze wijze.

In veel gevallen zal ook gebruik worden gemaakt van een zogenaamde Staatsgegarandeerde lening, waarbij de Nederlandse staat een garantie afgeeft aan de bank. De bank heeft dan minder dekkingstekort. Je bankier kan de aanvraag van een Staatsgegarandeerde lening voor je regelen.

Tot slot dien je er rekening mee te houden dat overnamefinancieringen voor een bank veel risicovoller zijn dan de financiering van bijvoorbeeld een bedrijfspand. Dat maakt dat de bank meestal je privé commitment vraagt in de vorm van een persoonlijke borgtocht. Dus naast de eigen inbreng die je vooraf moet doen, sta je dan ook nog voor een bepaald bedrag borg.

 

Maatwerk

Duidelijk moge zijn dat het financieren van een bedrijfsovername maatwerk is. Er is veel mogelijk. Begin er op tijd mee en laat je goed begeleiden door een deskundige.

Contactpersoon

Herber Blokland
Herber Blokland
Partner Corporate Finance
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl