Financiering voor adviesbureau

1 november 2019
Transactie

Bedrijfsfinanciering adviesbureau

CROP corporate finance voor een adviesbureau een bedrijfsfinanciering geregeld waarmee één van de aandeelhouders is uitgekocht. Primair was van belang dat de gevraagde financiering beschikbaar werd gesteld voor deze transactie. Dat leek ons ​​echter gezien de achtergrond van het bedrijf, het track record, goede resultaten en vooruitzichten realiseerbaar. Minstens zo belangrijk was om de beste voorwaarden te realiseren voor zowel de vertrekkende aandeelhouder als ook voor de overgebleven aandeelhouders. In overleg met de laatste groep, hebben wij een financieel model gebouwd, waarin een scenario-analyse is gemaakt. Wat gebeurt er met de cijfers van de BV als de managementcase in 2020 gehaald is en welke financier biedt in dat geval de beste financieringsvoorwaarden?

Vervolgtraject bedrijfsfinanciering

Daarnaast is het belangrijk om niet alleen te kijken naar een positieve ontwikkeling van de resultaten van het adviesbureau in de toekomst. Om deze reden is er ook een scenario berekend waarin de verwachte resultaten voor in de toekomst tegenvallen. Hiermee schets je een compleet beeld wanneer de verwachte resultaten afwijken. Het is vervolgens mogelijk om te kijken naar welke financier de beste voorwaarden biedt indien de resultaten tegenvallen. Dit is wanneer het worst case-scenario zich voordoet? Op basis van deze inzichten is het onderhandelingstraject opgestart met verschillende financiers. Door een zeer compleet plaatje aan te leveren bij de banken, hebben wij meerdere biedingen mogen ontvangen. Deze waren duidelijk en compleet dankzij de aangeleverde transparantie. Het aanbod van de Rabobank sloot vervolgens het beste aan bij de financieringsaanvraag.

Dit is een mooi voorbeeld dat het vooraf kijken naar de juiste voorwaarden misschien wel meer is dan alleen maar het kijken naar een lage rente. Het resultaat: een geslaagde bedrijfsfinanciering voor het adviesbureau waarmee één van de aandeelhouders succesvol is uitgekocht.

CROP corporate finance

Heb je een bedrijfsfinanciering nodig? Loopt de rentetermijn af, of denk je dat het bestaande krediet niet optimaal is ingericht? Wij adviseren en begeleiden MKB ondernemers bij het verkrijgen of behouden van bedrijfskrediet. Wij kunnen ook helpen bij het vinden van een geschikte belegger of investeerder. Een financieringsaanvraag begint vaak met een inventarisatie van de mogelijkheden en haalbaarheid. Soms vindt hierbij in een vroeg stadium al afstemming plaats met één of meer banken. Hierdoor voorkom je onnodige kosten en door ons uitgebreide netwerk kunnen wij wel zekerheid geven of de financieringsaanvraag kansrijk is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem contact op

Herber Blokland
Herber Blokland
Partner Corporate Finance