Artikel

Bedrijfsfinanciering en Corona

12 februari 2021

Bedrijfsfinanciering en Corona

Wij zien dat de grootbanken zich voorbereiden op een forse toename van het aantal kredieten dat als gevolg van Corona bij Bijzonder Beheer terecht komt. Dit leidt logischerwijze nu al tot strengere kredietbewaking bij bankrelaties in de direct getroffen sectoren zoals horeca, leisure, non-food retail, evenementen, toerisme en reizen.

Daarnaast zien we dat banken bij kredietrevisies of kleine wijzigingen terugvallen op standaard kredietbeleid, waarbij (risico verhogende) uitzonderingen uit het verleden komen te vervallen. Wij merken op dat ongebruikte kredietlijnen worden ingetrokken, zekerheden en voorwaarden worden aangehaald en de rente of provisies worden verhoogd.

Wilt u weten hoe u zich als ondernemer hier het beste op kan voorbereiden? Wij geven u 10 belangrijke tips.

 

  1. Communiceer tijdig met de bank, ook als het slecht gaat

Kredietverlening is gebaseerd op het vertrouwen dat u terugbetaalt. Omdat u dat wilt en omdat u dat kan. Juist in barre tijden, komt dat vertrouwen onder druk te staan. Zorg er dus voor dat u proactief de bank informeert over de gang van zaken. Ook speelt mee dat, wanneer u een vertrouwensband hebt met uw accountmanager van de bank, hij of zij intern beter kan uitleggen waarom uw financieringsaanvraag gehonoreerd moet worden.

 

  1. Houd zelf de financiële afspraken uit de kredietovereenkomst in de gaten

De bank heeft vaak zogenaamde financieringsconvenanten met u afgesproken. Bijvoorbeeld dat de “debt/ebitda-verhouding” niet hoger mag zijn dan 3,0x. Zorg dat u deze ratio’s kent en houd goed in de gaten of u zo’n afspraak doorbreekt.

 

  1. Zorg dat er een goed en up-to-date cijfermatig inzicht is

Misschien een open deur, maar zorg dat u over actuele cijfers beschikt. Dat kunnen interne cijfers zijn. Actuele gegevens over de  omzet, marge, kosten zijn een must, evenals inzage in de orderportefeuille. Verder de actuele standen van voorraad, debiteuren, crediteuren en fiscus, inclusief ouderdomsanalyse.

 

  1. Focus op cash

Focus op het binnenhalen van oude debiteuren. Betaal die nieuwe auto niet uit de liquide middelen of de kredietruimte, maar lease die auto. Vraag uitstel van loonheffing en omzetbelasting aan. Daarnaast  kunt u  Corona-krediet aanvragen, mits uw bedrijf in 2019 nog financieel gezond was. Dat kan ook bij een groeiend aantal alternatieve financiers. Ook kan factoring van uitstaande facturen een goede oplossing zijn om snel cash te genereren.

 

  1. Denk vooruit: maak uw financiële remweg inzichtelijk

Maak voor u zelf inzichtelijk wat in een stresscase-scenario uw financiële remweg is. Oftewel: hoe veel maanden heeft u, zonder dat u qua liquiditeit vastloopt.

 

  1. Ga moeilijke beslissingen niet uit de weg

In de vorige crisis zagen we dat ondernemers die bereid waren om hard en diep in te grijpen meer overlevingskansen hadden dan ‘zachte heelmeesters’. Indien u het moeilijk vindt om personeel te ontslaan of andere moeilijke beslissingen te nemen, is dat volkomen  begrijpelijk. Wij bieden u indien gewenst een luisterend oor en begeleiden u in een dergelijk ingrijpend traject. Ook rekenen  we met u verschillende scenario’s door en kijken we samen met u wat de alternatieven zijn.

 

  1. Wees reëel: de bank verstrekt als verstrekker van vreemd vermogen geen risicodragend vermogen en is er niet om 100% van uw verlies te financieren

De bank is en blijft een risicomijdende financier. De bank wil op basis van een goed onderbouwd plan financieren, waarbij winst gemaakt wordt, een redelijk buffervermogen aanwezig is en de bank is afgedekt door middel van zekerheden. Beseft u zich dat als de bank aan u een Corona-krediet verstrekt, de bank dan voor enkele tientallen procenten zelf risico loopt. Bovendien moet in het worstcase scenario de Staatsgarantie-claim nog wel goedgekeurd worden en slagen. Dus indien u verlies gefinancierd wilt hebben, zonder dat er nog veel vermogen in het bedrijf zit en zonder dat u zekerheden heeft om aan de bank te geven, ga dan  op zoek naar een andere financier. Een informal investor bijvoorbeeld die ook een percentage van de winst krijgt in de toekomst.

 

  1. Maak inzichtelijk wat andere betrokkenen kunnen doen, zoals aandeelhouders, overige geldschieters, belastingdienst, verhuurder, crediteuren

Maak inzichtelijk wat andere stakeholders doen. Stort de aandeelhouder bij of is men bereid tijdelijk een lagere management fee te ontvangen ? Wat doet de verhuurder ? Heeft u met uw belangrijkste crediteuren afspraken gemaakt en maakt u gebruik van de mogelijkheden die de fiscus biedt voor belastinguitstel ? Kortom: schuif niet het hele financieringstekort af op de bank, maar betrek ook actief andere stakeholders in uw plan.

 

  1. Accepteer niet alles wat de bank wil, maar ga constructief in overleg

U hoeft niet alles te accepteren wat de bank vraagt. Overdreven gesteld: de bank zal in barre tijden minder krediet met meer zekerheden, tegen hogere rentetarieven en overige condities willen verstrekken. U hoeft dat niet allemaal te accepteren. Blijf constructief, maar wees wel kritisch op hetgeen de bank u aanbiedt.

 

  1. Zorg voor een goede verpakking

Tot slot: zorg dat de verpakking goed is. Het is druk bij de banken. Ook bij fiatteurs. Zorg dus dat uw verzoek goed verwoord is en geen ‘zoekplaatje’ wordt voor bankmedewerkers achter de schermen, die uw bedrijf niet zo goed kennen. Des te beter u uw verzoek aanlevert, des te beter de bankier zal proberen aan uw verzoek te voldoen.

 

Vragen?

Vanuit onze bancaire achtergrond, zowel in goede als in slechte tijden, kunnen wij u op weg helpen, dan wel volledig ontzorgen door de regievoering te doen richting uw huisbankier. Heeft u vragen of wilt u een specifiek advies voor uw situatie ? Neem dan gerust contact met ons op.

Contactpersoon

Herber Blokland
Herber Blokland
Partner Corporate Finance
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl