Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

4 december 2020
Whitepaper

Op 27 november 2020 heeft de Staatssecretaris wederom meer duidelijkheid gegeven over de invulling van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) en een aantal zaken gewijzigd. Het wetsvoorstel moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Verder is duidelijk geworden de BIK-regeling is voorgelegd aan de Europese Commissie.

Wat is de BIK?

Met de BIK kunnen bedrijven een deel van hun investeringen in mindering brengen op de afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. Het kabinet stelt hiervoor in 2021 en 2022 per jaar € 2 miljard ter beschikking. Vanaf 1 januari 2023 verdwijnt de BIK naar verwachting en wordt de budgettaire ruimte gebruikt voor een nader te bepalen maatregel met eveneens als doel het verlagen van de werkgeverskosten.

In deze whitepaper vind je informatie over de voorwaarden van de BIK en hoe je hem kunt aanvragen. Heb je na het lezen behoefte aan meer informatie, of kunnen wij je ergens mee helpen? Neem dan contact met ons op.

Download

Contactpersonen

Bram Reijnders, Tax manager bij CROP accountants & adviseurs in Arnhem, Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Nieuwegein
Bram Reijnders
Tax Manager