Whitepaper

Aandacht voor de afgewaardeerde vordering

15 juni 2020

Door de coronacrisis komt het vaker voor dat vorderingen op groepsvennootschappen niet meer volwaardig zijn. Als de vordering zakelijk is, komt een afwaardering op zo’n vordering vaak ten laste van de fiscale winst. Daardoor kan de pijn van het verlies deels verzacht worden. Wel moet rekening worden gehouden met een aantal specifieke antimisbruikbepalingen uit de Wet op de vennootschapsbelasting.

In onze whitepaper ‘Aandacht voor de afgewaardeerde vordering’  vind je meer informatie.

Download
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl