Maak je gebruik van de NOW? Dan heb je misschien een accountantsverklaring nodig.

18 juni 2020
Document

De overheid heeft een pakket aan steunmaatregelen getroffen om bedrijven en instellingen die financieel getroffen zijn door de coronacrisis te helpen. Een van de regelingen betreft de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), NOW 1 en NOW 2. Voor het definitief vaststellen van de NOW-subsidie moet een eindafrekening opgesteld worden.

Wanneer sprake is van een ontvangen voorschot van minimaal € 100.000 of een vastgestelde subsidie van minimaal € 125.000, dan moet bij die eindafrekening een accountantsverklaring worden afgegeven. Is het voorschot minder dan € 100.000, dan zul je zelf moeten inschatten of de subsidie op € 125.000 of meer zal worden vastgesteld, waardoor toch een accountantsverklaring nodig is.

Natuurlijk kunnen wij je hiermee helpen. Graag willen wij daarom van je weten:

  • of je gebruikt maakt van NOW-1 en/of NOW-2;
  • het bedrag van het voorschot voor NOW-1 en indien van toepassing separaat voor NOW-2;
  • het verwachte bedrag van de eindafrekening voor NOW-1 en indien van toepassing separaat voor NOW-2.

Wanneer sprake is van voorraden

De beroepsorganisatie voor accountants heeft aangegeven dat de inventarisatie van voorraden een belangrijk element kan zijn bij de controle van je omzetdaling. Dat betekent concreet dat de voorraad aan het einde van NOW 1-periode en aan het begin en eind van NOW 2-periode geteld moet worden. In een aantal gevallen moet de accountant daar ook bij aanwezig zijn.

Wanneer je niet hebt geïnventariseerd en/of de accountant heeft deze inventarisatie niet kunnen bijwonen, dan kan er bij de eindafrekening een probleem ontstaan. De accountant kan dan mogelijk niet tot een (goedkeurende) verklaring komen. We adviseren je om over de inventarisatie op korte termijn contact op te nemen met je accountant.

Werkzaamheden accountant

Voor de goede orde: onze beroepsorganisatie is nog steeds in overleg met het ministerie over de uitwerking van de werkzaamheden die accountants moeten uitvoeren. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld ten aanzien van de inventarisatie specifieke afspraken worden gemaakt. Dat valt op dit moment voor ons niet in te schatten en wij kunnen hier dus ook niet op vooruitlopen.

Wij verzoeken je de gevraagde informatie voor 25 juni 2020 aan je contactpersoon binnen CROP te verstrekken. Ook vragen we je voor 25 juni 2020 contact met ons op te nemen om te bespreken of inventarisatie van de voorraad bij jouw bedrijf relevant is.

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van bovenstaande? Neem dan contact op met je contactpersoon binnen CROP of ga naar de CROP corona desk.

Neem contact op

Henk Rompelman
Vaktechniek Manager