Aanpassing reiskostenvergoeding per 1 januari 2022

13 mei 2022
Whitepaper

Vaste reiskostenvergoedingen moeten per 1 januari 2022 opnieuw in kaart worden gebracht

Hoewel het thuiswerkadvies is komen te vervallen wordt het hybride werken door veel werkgevers en werknemers omarmd als nieuwe manier van werken. Veel werknemers werken dus ook na de
coronacrisis veel meer thuis dan voorheen. Dit heeft uiteraard ook invloed op de diverse vergoedingen en verstrekkingen die werknemers van hun werkgever ontvangen, waaronder de reiskostenvergoeding. Tot 1 januari 2022 werd goedgekeurd dat thuiswerkdagen mochten worden aangemerkt als kantoordagen, mits de werknemers vòòr 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht hadden op de vaste reiskostenvergoeding. Met andere woorden, de vaste reiskostenvergoeding mocht doorbetaald worden op basis van het reis- en werkpatroon van vóór de coronacrisis. Deze goedkeuring is per 1 januari 2022 definitief vervallen. Het vervallen van de goedkeuring, maar ook de invoering van een nieuwe berekeningssystematiek voor de vaste reiskostenvergoeding, heeft tot gevolg dat de vaste reiskostenvergoeding opnieuw moet worden beoordeeld en dat het feitelijke reispatroon opnieuw in kaart moet worden gebracht. Dit kan voor sommige werknemers betekenen dat de onbelaste vaste reiskostenvergoeding (deels) komt te vervallen. Hieronder gaan wij zowel in op de gevolgen voor de loonheffingen als voor het arbeidsrecht.

Download