Whitepaper

Aanpassing reiskostenvergoeding per 1 januari 2022

1 september 2021

Door de huidige Covid-maatregelen werken veel werknemers thuis. Het werken vanuit huis heeft tot nu toe nog geen effect op de vaste onbelaste reiskostenvergoeding die de werknemer ontvangt voor woon-werkverkeer. Hiervoor is namelijk een goedkeuring van kracht die bepaalt dat thuiswerkdagen tot 1 januari 2022 aanstaande mogen worden aangemerkt als kantoordagen, mits de werknemers voor 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht hadden op de vaste reiskostenvergoeding, Met andere woorden, de vaste reiskostenvergoeding mag doorbetaald worden op basis van het reis- en werkpatroon van vóór de coronacrisis.

Deze goedkeuring komt naar verwachting per 1 januari 2022 te vervallen. Het vervallen van de goedkeuring heeft tot gevolg dat de vaste reiskostenvergoeding opnieuw moet worden beoordeeld en dat het feitelijke reispatroon opnieuw in kaart moet worden gebracht. Dit kan voor sommige werknemers betekenen dat de onbelaste vaste reiskostenvergoeding komt te vervallen. Hieronder gaan wij zowel in op de gevolgen voor de loonheffingen als voor het arbeidsrecht.

Download

Contactpersoon

Bram Reijnders, Tax manager bij CROP accountants & adviseurs in Arnhem, Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Nieuwegein
Bram Reijnders
Tax Manager
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl