8 vragen van werkgevers over het nieuwe pensioenstelsel

12 mei 2023
Artikel

Naar verwachting treedt op 1 juli 2023 het nieuwe pensioenstelsel in werking. De hervorming van het pensioenstelsel heeft ingrijpende gevolgen voor alle pensioenregelingen in Nederland, die moeten worden getoetst en aangepast aan de nieuwe wetgeving. In dit artikel beantwoordt pensioenadviseur Herman Smit de 8 meest gestelde vragen van werkgevers over het nieuwe stelsel.

1. Wat verandert er in 2023 met het nieuwe pensioenstelsel?

De hervorming van het pensioenstelsel heeft als doel om pensioenen transparanter, persoonlijker en flexibeler te maken en beter aan te laten sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt.

In het nieuwe pensioenstelsel is de pensioenopbouw niet langer gebaseerd op het gemiddelde salaris van een werknemer (middelloonsysteem), maar op de daadwerkelijk voor hem of haar ingelegde premies (beschikbare premiesysteem). Hierdoor wordt de hoogte van het pensioen directer gekoppeld aan de inleg en de beleggingsresultaten. De beschikbare premiepercentages worden volgens het wetsvoorstel voor alle werknemers gelijk (leeftijdsonafhankelijk) en gemaximeerd tot 30% van de pensioengrondslag. Ook worden pensioenen flexibeler, omdat mensen meer keuze krijgen in hoe ze hun pensioen willen opnemen. De pensioenleeftijd beweegt sneller mee met de levensverwachting voor meer toekomstbestendigheid.

Lees ook: De 6 belangrijkste wijzigingen van het nieuwe pensioenstelsel

2. Wanneer gaat het nieuwe pensioenstelsel in?

De beoogde ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen is 1 juli 2023. De Tweede Kamer heeft eind maart 2022 al met het wetsvoorstel ingestemd en momenteel is het wetsvoorstel in behandeling in de Eerste Kamer. Naar verwachting zal de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedkeuren.

3. Welke gevolgen heeft het nieuwe pensioenstel voor mijn bestaande pensioenregeling?

Dat hangt sterk af van hoe jouw huidige pensioenregeling er uit ziet. Is jouw organisatie aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, dan maken de sociale partners de keuze voor een nieuwe pensioenregeling. Is jouw organisatie zelf verantwoordelijk voor het pensioen, dan speel jij als werkgever, samen met de OR of werknemersvertegenwoordiging, zelf een grote rol.

Aan de hand van een pensioenscan kunnen we je meer vertellen over wat de mogelijke gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor jou zijn.

4. Moet ik mijn pensioenregeling direct per 1 juli 2023 aanpassen?

Nee, in het wetsvoorstel is een overgangsperiode opgenomen tot 1 januari 2027. Dat betekent dat je van 1 juli 2023 tot 1 januari 2027 de tijd hebt om je pensioenregeling aan te passen.

5. Wanneer moet ik beginnen met de aanpassing van mijn pensioenregeling?

We adviseren om, zodra het wetsvoorstel is aangenomen, meteen te starten met het in kaart (laten) brengen van de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor je huidige pensioenregeling. Aan de hand daarvan kan je bepalen of en wanneer je pensioenregeling het best kan worden aangepast. Uit de analyse kunnen omstandigheden naar voren komen waardoor het verstandig is om de pensioenregeling direct aan te passen, maar het kan ook dat aanpassing(en) minder urgent zijn. Houdt er in ieder geval rekening mee dat een zorgvuldig uitgevoerd aanpassingstraject veel tijd kan kosten.

6. Kan ik mijn pensioenregeling als werkgever eenzijdig aanpassen?

Dat kan wel, maar daar gelden heel strenge voorwaarden voor. In de praktijk zullen werknemers moeten instemmen met de voorgenomen wijziging van de pensioenregeling. Zij zullen vooral kijken naar wat de wijziging voor gevolgen voor hen heeft en hoe een eventuele compensatieregeling er uitziet. Wanneer jouw organisatie een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft, moeten zij hier ook bij betrokken worden.

7. Hoe bepaal ik welke nieuwe pensioenregeling het best past?

Dat hangt af van de huidige pensioenregeling en of de voorkeur uitgaat naar één nieuwe pensioenregeling voor alle werknemers of twee regelingen, waarbij de huidige beschikbare premieregeling in aangepaste vorm wordt voortgezet voor bestaande werknemers en er voor nieuwe werknemers een nieuwe pensioenregeling wordt opgezet. Ga je over naar één nieuwe pensioenregeling, dan kan het nodig zijn om werknemers financieel te compenseren. Daarbij is het ook van belang of de nieuwe pensioenregeling gebaseerd moet worden op dezelfde pensioenambitie als de huidige regeling of dat het huidige pensioenbudget bepalend is voor hoe de nieuwe pensioenregeling er uit gaat zien.

8. Wat kan CROP hierin voor mij betekenen

De aanpassing van jouw pensioenregeling aan het nieuwe pensioenstelsel of het opzetten van een nieuwe pensioenregeling is complex en vraagt daarom om deskundig advies en begeleiding. CROP Pensioenadvies zorgt er samen met jou voor dat je pensioenregeling weer voldoet aan de wensen van jou en je medewerkers en aan de regels van het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenadviseur Herman Smit gaat hier graag met jou over in gesprek.

Pensioenscan

Aan de hand van een pensioenscan kunnen we je meer vertellen over wat de mogelijke gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor jouw bedrijf zijn. In deze pensioenscan onderzoeken we op welke onderdelen jouw huidige pensioenregeling aangepast moet worden en welke stappen je moet zetten om ervoor te zorgen dat jouw regeling voldoet aan het nieuwe pensioenstelsel.

De investering voor deze pensioenscan bedraagt eenmalig €245. Wanneer CROP aansluitend de advisering en begeleiding van het aanpassingstraject van de pensioenregeling verzorgt, worden de kosten voor de pensioenscan daarmee verrekend.

Meer weten?

Meer weten over de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor jouw pensioenregeling, onze pensioenscan of heb je interesse in een vrijblijvende kennismaking? Neem direct contact op met pensioenadviseur Herman Smit.

Lees hier meer over onze dienstverlening op het gebied van pensioenen.

Neem contact op

Herman Smit
Senior Advisor Pensions and Income

Relevante diensten