Beoordelingsopdrachten

Net als bij een controle van een jaarrekening gaat de onafhankelijke accountant bij een beoordelingsopdracht na of de jaarrekening vrij is van materiële afwijkingen. Waar de controleopdracht leidt tot een verklaring dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft, rapporteert de accountant bij een beoordelingsopdracht dat hij geen materiële afwijkingen heeft gevonden. De beoordeling bestaat vooral uit het nadenken over wat fout kan gaan en op basis hiervan de beoordeling inrichten, inlichtingen vragen aan mensen in de organisatie en cijferanalyses maken. Omdat het minder uitvoerig is dan een controle, kan er ook minder zekerheid aan ontleend worden.

Als je als ondernemer niet controleplichtig bent, kunnen wij ook voor jou de jaarrekening beoordelen. De keuze hiervoor is vooral afhankelijk van je behoefte aan zekerheid in verhouding tot de kosten. Deze liggen uiteraard ook lager dan bij een controle.

 

Onze andere specialismen

Contact

Ramses Kiers
Senior Manager Assurance
Edward Ebbers
Director Assurance
Denyse Davelaar
Director Assurance
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl