Samenstellen jaarrekening

Als ondernemer ben je in veel gevallen verplicht om jaarlijks een jaarrekening op te stellen. Deze moet je ook (in vereenvoudigde vorm) deponeren bij de Kamer van Koophandel. Een jaarrekening is een financieel eindverslag over het boekjaar van jouw onderneming. Ze bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en toelichtingen. Het doel hiervan is inzicht te geven in de financiële gang van zaken van je onderneming. Uit de jaarrekening kunnen conclusies worden getrokken over het rendement en het vermogen. De jaarrekening is al lang niet meer alleen bedoeld om terug te kijken. Deze cijfers bieden ook een doorkijkje in mogelijkheden voor de toekomst.

 

Betrouwbare inzichten

Voor het samenstellen van de jaarrekening van jouw onderneming ben je bij CROP aan het juiste adres. Onze accountants zijn op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving en werken met het principe, dat kwaliteit de basis is van al onze werkzaamheden. Zo kun je erop vertrouwen, dat de jaarrekening voldoet aan de eisen die de wetgever daaraan stelt. Van daaruit krijg je betrouwbare inzichten over hoe je onderneming heeft gepresteerd.

SBR Jaarrekening samenstellen en Tussentijdse cijfers in Visionplanner Cloud

 

Onze andere specialismen

+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl